Statistisch overzicht 2019

I. De gerechtigden van de RVA

II. De gerechtigden van de RVA : zoom OP

De ontslaguitkering, crisispremie en de ontslagcompensatievergoeding

De schorsing voor bedienden

III. Tegen werkloosheid verzekerden en werkloosheidsgraden

IV. Sancties

Sancties (.xlsx)