Federale cijfers van de vergoede werklozen - april 2023

De vergoede werkloosheid neemt af met 0,4% op jaarbasis in april 2023 [1]

In april 2023 hebben 298.581 uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden (UVW-WZ) een uitkering ontvangen, d.i. 1.072 minder dan in april 2022 (-0,4%). Zij worden als volgt verdeeld: 240.004 UVW-WZ toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties, 22.656 toegelaten op basis van studies, 18.378 UVW-WZ toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 8.194 UVW-WZ met bedrijfstoeslag, 2.228 beschermingsuitkeringen en 7.121 kunstwerkers.

298.581 UVW-WZ in 2023 - 04: 80,4% voltijdse arbeidsprestaties, 7,6% studies, 6,2% vrijwillig deeltijdse arbeidsprestaties, 2,7% met bedrijfstoeslag, 0,7% beschermings-uitkering en 2,4% kunstwerkers.	Totaal UVW-WZ: 299.653 in APRIL 2022 en 298.581 in APRIL 2023 (-0,4%)

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis bij de vrouwen (-1.983 eenheden of -1,5%), maar neemt toe bij de mannen (+911 eenheden of +0,5%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 6,1% (+1.193 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 2,8% (+4.641 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 3,0% (-1.956 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 10,6% (-4.950 eenheden).

In april 2023 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 2,3% in het Vlaams Gewest (-2.609 eenheden), maar stijgt met 1,7% in het Waals Gewest (+2.145 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 1,0% (-608 eenheden). In april 2023 zijn er in het Vlaams Gewest 109.477 volledig werklozen, in het Waals Gewest 126.923 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 62.181.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 9.956 eenheden (+10,5%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: +1.273 eenheden (+2,9%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 12.301 eenheden (-7,7%).

In april 2023 is 35,0% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 15,3% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 49,7% 2 jaar of langer.

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -0,4% -1.072 Vrouwen: -1,5% -1.983 Mannen: +0,5% +911 < 25 jaar: +6,1% +1.193 25-50 jaar: +2,8% +4.641 50-59 jaar: -3,0% -1.956 60-65 jaar: -10,6% -4.950 Vlaams Gewest: -2,3% -2.609 Waals Gewest: +1,7% +2.145 Brussels Hfdst. Gewest: -1,0% -608 < 1 jaar: +10,5% +9.956 1-2 jaar: +2,9% +1.273 2 jaar en meer: -7,7% -12.301

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In april 2023 gaat het om 11.815 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 6.189 (-34,4%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 8.873 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 310.396 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 96,2%.

202.304 UVW in 2023 - 04: 298.581 (96,2%) werkzoekenden en 11.815 (3,8%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 18.004 in APRIL 2022 en 11.815 in APRIL 2023 (-34,4%)

 

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 26.700 eenheden of 12,2%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in april 2023 op 192.587 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 42.276 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

We stellen ook vast dat het aandeel tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer in april 2023 25,4% bedraagt tegenover 9,8% in 2022. Dit verschil laat zich ongetwijfeld verklaren door het grote aantal tijdelijk werklozen omwille van het coronavirus of de oorlog in Oekraïne in 2022 en door de regenachtige omstandigheden in april 2023 (19 regendagen in april 2023 tegenover 8 regendagen in april 2022).

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 0,0% in APRIL 2022 en 64,9% in APRIL 2023 Slecht weer: 9,8% in APRIL 2022 en 25,4% in APRIL 2023 Overmacht: 89,6% in APRIL 2022 en 5,9% in APRIL 2023 Andere: 0,5% in APRIL 2022 en 3,8% in APRIL 2023	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 219.287 in APRIL 2022 en 192.587 in APRIL 2023 (-12,2%) in fysieke eenheden en 46.949 in APRIL 2022 en 42.276 in APRIL 2023 (-10,0%) in budgettaire eenheden

 

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen : April 2023 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be