Federale cijfers van de vergoede werklozen - augustus 2023

De vergoede werkloosheid neemt af met 3,4% op jaarbasis in augustus 2023 [1]

In augustus 2023 hebben 283.705 uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden (UVW-WZ) een uitkering ontvangen, d.i. 9.862 minder dan in augustus 2022 (-3,4%). Zij worden als volgt verdeeld: 228.461 UVW-WZ toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties, 20.373 toegelaten op basis van studies, 18.069 UVW-WZ toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 7.129 UVW-WZ met bedrijfstoeslag, 2.032 beschermingsuitkeringen en 7.641 kunstwerkers.

283.705 UVW-WZ in 2023 - 08: 80,5% voltijdse arbeidsprestaties, 7,2% studies, 6,4% vrijwillig deeltijdse arbeidsprestaties, 2,5% met bedrijfstoeslag, 0,7% beschermings-uitkering en 2,7% kunstwerkers.	Totaal UVW-WZ: 293.567 in AUGUSTUS 2022 en 283.705 in AUGUSTUS 2023 (-3,4%)

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-6.022 eenheden of - 4,6%) dan bij de mannen (-3.840 eenheden of -2,4%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 1,6% (+291 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 1,0% (-1.601 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 5,3% (-3.363 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 12,0% (-5.189 eenheden).

In augustus 2023 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 4,9% in het Vlaams Gewest (-5.211 eenheden) en met 2,1% in het Waals Gewest (-2.562 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 3,3% (-2.089 eenheden). In augustus 2023 zijn er in het Vlaams Gewest 101.617 volledig werklozen, in het Waals Gewest 121.461 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 60.627.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 2.881 eenheden (+3,1%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: +3.670 eenheden (+8,5%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 16.413 eenheden (-10,5%).

In augustus 2023 is 33,9% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,6% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 49,5% 2 jaar of langer.

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -3,4% -9.862 Vrouwen: -4,6% -6.022 Mannen: -2,4% -3.840 < 25 jaar: +1,6% +291 25-50 jaar: -1,0% -1.601 50-59 jaar: -5,3% -3.363 60-65 jaar: -12,0% -5.189 Vlaams Gewest: -4,9% -5.211 Waals Gewest: -2,1% -2.562 Brussels Hfdst. Gewest: -3,3% -2.089 < 1 jaar: +3,1% +2.881 1-2 jaar: +8,5% +3.670 2 jaar en meer: -10,5% -16.413

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In augustus 2023 gaat het om 12.004 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 5.231 (-30,4%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 7.436 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 295.709 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 95,9%.

202.308 UVW in 2023 - 08: 283.705 (95,9%) werkzoekenden en 12.004 (4,1%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 17.235 in AUGUSTUS 2022 en 12.004 in AUGUSTUS 2023 (-30,4%)

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 6.980 eenheden of 8,1%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in augustus 2023 op 78.998 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 15.061 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 62,4% in AUGUSTUS 2022 en 69,6% in AUGUSTUS 2023 Slecht weer: 6,1% in AUGUSTUS 2022 en 6,1% in AUGUSTUS 2023 Overmacht: 14,6% in AUGUSTUS 2022 en 12,2% in AUGUSTUS 2023 Andere: 16,9% in AUGUSTUS 2022 en 12,0% in AUGUSTUS 2023	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 85.978 in AUGUSTUS 2022 en 78.998 in AUGUSTUS 2023 (-8,1%) in fysieke eenheden en 16.829 in AUGUSTUS 2022 en 15.061 in AUGUSTUS 2023 (-10,5%) in budgettaire eenheden

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen : augustus 2023 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be