Federale cijfers van de vergoede werklozen - december 2022

De vergoede werkloosheid neemt toe met 0,2% op jaarbasis in december 2022 [1]

In december 2022 hebben 280.847 uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden (UVW-WZ) een uitkering ontvangen, d.i. 483 meer dan in december 2021 (+0,2%). Zij worden als volgt verdeeld: 225.628 UVW-WZ toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties, 22.015 toegelaten op basis van studies, 16.500 UVW-WZ toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 8.916 UVW-WZ met bedrijfstoeslag, 2.119 beschermingsuitkeringen en 5.669 kunstwerkers.

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis bij de vrouwen (-1.976 eenheden of -1,6%), maar neemt toe bij de mannen (+2.459 eenheden of +1,6%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 4,1% (+720 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 3,4% (+5.230 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 2,1% (-1.329 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 8,9% (-4.138 eenheden).

In december 2022 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 1,6% in het Vlaams Gewest (-1.604 eenheden), maar stijgt met 1,9% in het Waals Gewest (+2.203 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 0,2% (-116 eenheden). In december 2022 zijn er in het Vlaams Gewest 100.428 volledig werklozen, in het Waals Gewest 121.029 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 59.390.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 13.191 eenheden (+17,0%), maar die van 1 tot 2 jaar daalt: -5.886 eenheden (-12,6%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 6.822 eenheden (-4,4%).

In december 2022 is 32,3% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 14,6% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 53,1% 2 jaar of langer.

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan nietwerkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In december 2022 gaat het om 13.159 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 6.980 (-34,7%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 10.534 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 294.006 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en nietwerkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 95,5%.

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 89.086 eenheden of 38,5%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in december 2022 op 142.374 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 27.974 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

 

 

Statistieken raadplegen

Statist De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen : DECEMBER (pdf) 

[1] Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be