Federale cijfers van de vergoede werklozen - december 2023

De vergoede werkloosheid neemt af met 1,3% op jaarbasis in december 2023 [1]

In december 2023 hebben 277.211 uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden (UVW-WZ) een uitkering ontvangen, d.i. 3.636 minder dan in december 2022 (-1,3%). Zij worden als volgt verdeeld: 223.208 UVW-WZ toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties, 21.113 toegelaten op basis van studies, 16.266 UVW-WZ toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 6.550 UVW-WZ met bedrijfstoeslag, 2.079 beschermingsuitkeringen en 7.995 kunstwerkers.

277.211 UVW-WZ in 2023 - 12: 80,5% voltijdse arbeidsprestaties, 7,6% studies, 5,9% vrijwillig deeltijdse arbeidsprestaties, 2,4% met bedrijfstoeslag, 0,7% beschermings-uitkering en 2,9% kunstwerkers.	Totaal UVW-WZ: 280.847 in DECEMBER 2022 en 277.211 in DECEMBER 2023 (-1,3%)

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis bij de vrouwen (-3.854 eenheden of -3,1%), maar neemt toe bij de mannen (+218 eenheden of +0,1%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 5,2% (+961 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 1,6% (+2.570 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 3,9% (-2.387 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 11,3% (-4.780 eenheden).

In december 2023 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 1,1% in het Vlaams Gewest (-1.070 eenheden) en met 2,1% in het Waals Gewest (-2.510 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 0,1% (-56 eenheden). In december 2023 zijn er in het Vlaams Gewest 99.358 volledig werklozen, in het Waals Gewest 118.519 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 59.334.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 2.159 eenheden (+2,4%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: +5.653 eenheden (+13,8%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 11.448 eenheden (-7,7%).

In december 2023 is 33,5% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,8% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 49,7% 2 jaar of langer.

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -1,3% -3.636 Vrouwen: -3,1% -3.854 Mannen: +0,1% +218 < 25 jaar: +5,2% +961 25-50 jaar: +1,6% +2.570 50-59 jaar: -3,9% -2.387 60-65 jaar: -11,3% -4.780 Vlaams Gewest: -1,1% -1.070 Waals Gewest: -2,1% -2.510 Brussels Hfdst. Gewest: -0,1% -56 < 1 jaar: +2,4% +2.159 1-2 jaar: +13,8% +5.653 2 jaar en meer: -7,7% -11.448

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan nietwerkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In december 2023
gaat het om 8.806 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 4.353 (-33,1%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 6.232 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 286.017 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en nietwerkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 96,9%.

202.312 UVW in 2023 - 12: 277.211 (96,9%) werkzoekenden en 8.806 (3,1%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 13.159 in DECEMBER 2022 en 8.806 in DECEMBER 2023 (-33,1%)

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 7.974 eenheden of 5,6%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in december 2023 op 134.400 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 25.865 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 55,9% in DECEMBER 2022 en 60,0% in DECEMBER 2023 Slecht weer: 32,3% in DECEMBER 2022 en 29,3% in DECEMBER 2023 Overmacht: 5,2% in DECEMBER 2022 en 6,8% in DECEMBER 2023 Andere: 6,7% in DECEMBER 2022 en 4,0% in DECEMBER 2023	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 142.374 in DECEMBER 2022 en 134.400 in DECEMBER 2023 (-5,6%) in fysieke eenheden en 27.974 in DECEMBER 2022 en 25.865 in DECEMBER 2023 (-7,5%) in budgettaire eenheden

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen : december 2023 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be