Federale cijfers van de vergoede werklozen - februari 2023

De vergoede werkloosheid neemt af met 3,9% op jaarbasis in februari 2023 [1]

In februari 2023 hebben 290.291 uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden (UVW-WZ) een uitkering ontvangen, d.i. 11.731 minder dan in februari 2022 (-3,9%). Zij worden als volgt verdeeld: 233.590 UVW-WZ toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties, 22.326 toegelaten op basis van studies, 17.522 UVW-WZ toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 8.503 UVW-WZ met bedrijfstoeslag, 2.095 beschermingsuitkeringen en 6.255 kunstwerkers.

 

290.291 UVW-WZ in 2023 - 02: 80,5% voltijdse arbeidsprestaties, 7,7% studies, 6,0% vrijwillig deeltijdse arbeidsprestaties, 2,9% met bedrijfstoeslag, 0,7% beschermings-uitkering en 2,2% kunstwerkers.	Totaal UVW-WZ: 302.022 in FEBRUARI 2022 en 290.291 in FEBRUARI 2023 (-3,9%)

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-6.221 eenheden of -4,7%) dan bij de mannen (-5.510 eenheden of -3,3%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 2,1% (-426 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 1,3% (-2.156 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 5,9% (-3.907 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 11,1% (-5.242 eenheden).

In februari 2023 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 7,2% in het Vlaams Gewest (-8.102 eenheden) en met 1,0% in het Waals Gewest (-1.248 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 3,8% (-2.381 eenheden). In februari 2023 zijn er in het Vlaams Gewest 104.116 volledig werklozen, in het Waals Gewest 126.253 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 59.922.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 7.315 eenheden (+7,9%), maar die van 1 tot 2 jaar daalt: -3.787 eenheden (-8,0%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 15.259 eenheden (-9,4%).

In februari 2023 is 34,5% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 15,0% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 50,5% 2 jaar of langer.

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -3,9% -11.731 Vrouwen: -4,7% -6.221 Mannen: -3,3% -5.510 < 25 jaar: -2,1% -426 25-50 jaar: -1,3% -2.156 50-59 jaar: -5,9% -3.907 60-65 jaar: -11,1% -5.242 Vlaams Gewest: -7,2% -8.102 Waals Gewest: -1,0% -1.248 Brussels Hfdst. Gewest: -3,8% -2.381 < 1 jaar: +7,9% +7.315 1-2 jaar: -8,0% -3.787 2 jaar en meer: -9,4% -15.259

 

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In februari 2023 gaat het om 12.266 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 6.858 (-35,9%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 9.587 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 302.557 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 95,9%.

202.302 UVW in 2023 - 02: 290.291 (95,9%) werkzoekenden en 12.266 (4,1%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 19.124 in FEBRUARI 2022 en 12.266 in FEBRUARI 2023 (-35,9%)

 

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 127.352 eenheden of 45,1%, ermee rekening houdend dat in februari 2022 het versoepelde stelsel van overmacht wegens corona nog van toepassing was. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in februari 2023 op 155.170 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 36.576 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand. Het stelsel van tijdelijke werkloosheid energie betreft 22.407 eenheden, net als vorige maand ca. 14% van het totale aantal betalingen voor tijdelijke werkloosheid.

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 0,0% in FEBRUARI 2022 en 65,3% in FEBRUARI 2023 Slecht weer: 11,3% in FEBRUARI 2022 en 22,3% in FEBRUARI 2023 Overmacht: 87,8% in FEBRUARI 2022 en 7,2% in FEBRUARI 2023 Andere: 0,8% in FEBRUARI 2022 en 5,2% in FEBRUARI 2023	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 282.522 in FEBRUARI 2022 en 155.170 in FEBRUARI 2023 (-45,1%) in fysieke eenheden en 72.115 in FEBRUARI 2022 en 36.576 in FEBRUARI 2023 (-49,3%) in budgettaire eenheden

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen : Februari 2023 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be