Federale cijfers van de vergoede werklozen - februari 2024

De vergoede werkloosheid neemt af met 2,4% op jaarbasis in februari 2024 [1]

In februari 2024 hebben 283.320 uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden (UVW-WZ) een uitkering ontvangen, d.i. 6.971 minder dan in februari 2023 (-2,4%). Zij worden als volgt verdeeld: 228.470 UVW-WZ toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties, 21.153 toegelaten op basis van studies, 17.335 UVW-WZ toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 6.228 UVW-WZ met bedrijfstoeslag, 2.103 beschermingsuitkeringen en 8.031 kunstwerkers.

283.320 UVW-WZ in 2024 - 02: 80,6% voltijdse arbeidsprestaties, 7,5% studies, 6,1% vrijwillig deeltijdse arbeidsprestaties, 2,2% met bedrijfstoeslag, 0,7% beschermings-uitkering en 2,8% kunstwerkers.	Totaal UVW-WZ: 290.291 in FEBRUARI 2023 en 283.320 in FEBRUARI 2024 (-2,4%)

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-4.918 eenheden of -3,9%) dan bij de mannen (-2.053 eenheden of -1,3%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 5,7% (+1.126 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 0,2% (+337 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 6,3% (-3.916 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 10,7% (-4.518 eenheden).

In februari 2024 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 2,0% in het Vlaams Gewest (-2.127 eenheden) en met 3,3% in het Waals Gewest (-4.203 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 1,1% (-641 eenheden). In februari 2024 zijn er in het Vlaams Gewest 101.989 volledig werklozen, in het Waals Gewest 122.050 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 59.281.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 3.522 eenheden (+3,5%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: +4.014 eenheden (+9,2%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 14.507 eenheden (-9,9%).

In februari 2024 is 36,6% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,7% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,6% 2 jaar of langer.

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -2,4% -6.971 Vrouwen: -3,9% -4.918 Mannen: -1,3% -2.053 < 25 jaar: +5,7% +1.126 25-50 jaar: +0,2% +337 50-59 jaar: -6,3% -3.916 60-65 jaar: -10,7% -4.518 Vlaams Gewest: -2,0% -2.127 Waals Gewest: -3,3% -4.203 Brussels Hfdst. Gewest: -1,1% -641 < 1 jaar: +3,5% +3.522 1-2 jaar: +9,2% +4.014 2 jaar en meer: -9,9% -14.507

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In februari 2024 gaat het om 8.365 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 3.901 (-31,8%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 5.731 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 291.685 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 97,1%.

202.402 UVW in 2024 - 02: 283.320 (97,1%) werkzoekenden en 8.365 (2,9%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 12.266 in FEBRUARI 2023 en 8.365 in FEBRUARI 2024 (-31,8%)

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis toe met 17.802 eenheden of 11,5%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in februari 2024 op 172.972 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 41.679 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand. De stijging is bijna volledig te wijten aan de toename van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer.

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 65,3% in FEBRUARI 2023 en 58,2% in FEBRUARI 2024 Slecht weer: 22,3% in FEBRUARI 2023 en 33,1% in FEBRUARI 2024 Overmacht: 7,2% in FEBRUARI 2023 en 5,2% in FEBRUARI 2024 Andere: 5,2% in FEBRUARI 2023 en 3,5% in FEBRUARI 2024	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 155.170 in FEBRUARI 2023 en 172.972 in FEBRUARI 2024 (+11,5%) in fysieke eenheden en 36.576 in FEBRUARI 2023 en 41.679 in FEBRUARI 2024 (+14,0%) in budgettaire eenheden

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen : Februari 2024(pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be