Federale cijfers van de vergoede werklozen - januari 2023

De vergoede werkloosheid neemt af met 4,1% op jaarbasis in januari 2023 [1]

In januari 2023 hebben 303.862 uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden (UVW-WZ) een uitkering ontvangen, d.i. 12.888 minder dan in januari 2022 (-4,1%). Zij worden als volgt verdeeld: 244.067 UVW-WZ toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties, 23.905 toegelaten op basis van studies, 18.269 UVW-WZ toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 8.725 UVW-WZ met bedrijfstoeslag, 2.186 beschermingsuitkeringen en 6.710 kunstwerkers.

303.862 UVW-WZ in 2023 - 01: 80,3% voltijdse arbeidsprestaties, 7,9% studies, 6,0% vrijwillig deeltijdse arbeidsprestaties, 2,9% met bedrijfstoeslag, 0,7% beschermings-uitkering en 2,2% kunstwerkers.	Totaal UVW-WZ: 316.750 in JANUARI 2022 en 303.862 in JANUARI 2023 (-4,1%)

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis minder snel bij de vrouwen (-5.445 eenheden of -3,9%) dan bij de mannen (-7.443 eenheden of -4,2%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 0,7% (-138 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 1,6% (-2.916 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 6,6% (-4.612 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 10,9% (-5.222 eenheden).

In januari 2023 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 9,2% in het Vlaams Gewest (-11.096 eenheden) en met 0,9% in het Waals Gewest (-1.216 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 0,9% (-576 eenheden). In januari 2023 zijn er in het Vlaams Gewest 109.430 volledig werklozen, in het Waals Gewest 131.263 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 63.169.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 9.548 eenheden (+9,8%), maar die van 1 tot 2 jaar daalt: -6.635 eenheden (-12,9%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 15.801 eenheden (-9,4%).

In januari 2023 is 35,1% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 14,7% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 50,1% 2 jaar of langer.

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -4,1% -12.888 Vrouwen: -3,9% -5.445 Mannen: -4,2% -7.443 < 25 jaar: -0,7% -138 25-50 jaar: -1,6% -2.916 50-59 jaar: -6,6% -4.612 60-65 jaar: -10,9% -5.222 Vlaams Gewest: -9,2% -11.096 Waals Gewest: -0,9% -1.216 Brussels Hfdst. Gewest: -0,9% -576 < 1 jaar: +9,8% +9.548 1-2 jaar: -12,9% -6.635 2 jaar en meer: -9,4% -15.801

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In januari 2023 gaat het om 12.869 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 6.919 (-35,0%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 10.046 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 316.731 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 95,9%.

202.301 UVW in 2023 - 01: 303.862 (95,9%) werkzoekenden en 12.869 (4,1%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 19.788 in JANUARI 2022 en 12.869 in JANUARI 2023 (-35,0%)

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 191.474 eenheden of 61,1%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in januari 2023 op 121.738 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 29.428 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand. De grote daling op jaarbasis komt er voornamelijk uit voort dat één jaar geleden de versoepelde regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona nog van toepassing was. De tijdelijke werkloosheid voor energie-intensieve bedrijven, een crisismaatregel die momenteel van toepassing is, wordt minder sterk benut dan de coronamaatregelen van 2020-2022. In januari 2013 tellen we voor dit stelsel 16.708 betalingen. Dit is reeds een eerste afname t.o.v. vorige maand, toen hun aantal nog 18.104 betrof.

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 0,0% in JANUARI 2022 en 56,8% in JANUARI 2023 Slecht weer: 7,8% in JANUARI 2022 en 31,3% in JANUARI 2023 Overmacht: 90,9% in JANUARI 2022 en 5,7% in JANUARI 2023 Andere: 1,3% in JANUARI 2022 en 6,2% in JANUARI 2023	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 313.212 in JANUARI 2022 en 121.738 in JANUARI 2023 (-61,1%) in fysieke eenheden en 76.035 in JANUARI 2022 en 29.428 in JANUARI 2023 (-61,3%) in budgettaire eenheden

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen : JANUARI 2023 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be