Federale cijfers van de vergoede werklozen - Januari 2024

De vergoede werkloosheid neemt af met 3,2% op jaarbasis in januari 2024 [1]

In januari 2024 hebben 294.003 uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden (UVW-WZ) een uitkering ontvangen, d.i. 9.859 minder dan in januari 2023 (-3,2%). Zij worden als volgt verdeeld: 237.058 UVW-WZ toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties, 22.202 toegelaten op basis van studies, 17.889 UVW-WZ toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 6.417 UVW-WZ met bedrijfstoeslag, 2.131 beschermingsuitkeringen en 8.306 kunstwerkers.

 

294.003 UVW-WZ in 2024 - 01: 80,6% voltijdse arbeidsprestaties, 7,6% studies, 6,1% vrijwillig deeltijdse arbeidsprestaties, 2,2% met bedrijfstoeslag, 0,7% beschermings-uitkering en 2,8% kunstwerkers.	Totaal UVW-WZ: 303.862 in JANUARI 2023 en 294.003 in JANUARI 2024 (-3,2%)

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-6.963 eenheden of -5,2%) dan bij de mannen (-2.896 eenheden of -1,7%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 3,1% (+638 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 1,0% (-1.754 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 6,4% (-4.172 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 10,7% (-4.571 eenheden).

In januari 2024 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 2,2% in het Vlaams Gewest (-2.363 eenheden) en met 3,7% in het Waals Gewest (-4.906 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 4,1% (-2.590 eenheden). In januari 2024 zijn er in het Vlaams Gewest 107.067 volledig werklozen, in het Waals Gewest 126.357 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 60.579.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 600 eenheden (+0,6%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: +4.553 eenheden (+10,2%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 15.012 eenheden (-9,9%).

In januari 2024 is 36,5% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,8% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,7% 2 jaar of langer.

 

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -3,2% -9.859 Vrouwen: -5,2% -6.963 Mannen: -1,7% -2.896 < 25 jaar: +3,1% +638 25-50 jaar: -1,0% -1.754 50-59 jaar: -6,4% -4.172 60-65 jaar: -10,7% -4.571 Vlaams Gewest: -2,2% -2.363 Waals Gewest: -3,7% -4.906 Brussels Hfdst. Gewest: -4,1% -2.590 < 1 jaar: +0,6% +600 1-2 jaar: +10,2% +4.553 2 jaar en meer: -9,9% -15.012

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan nietwerkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af.

In januari 2024 gaat het om 8.772 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 4.097 (-31,8%) op jaarbasis.
De grootste groep in deze populatie betreft de 5.951 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 302.775 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en nietwerkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 97,1%.

 

202.401 UVW in 2024 - 01: 294.003 (97,1%) werkzoekenden en 8.772 (2,9%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 12.869 in JANUARI 2023 en 8.772 in JANUARI 2024 (-31,8%)

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis toe met 48.601 eenheden of 39,9%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in januari 2024 op 170.339 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 38.783 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

De stijging van de totale tijdelijke werkloosheid is vooral het gevolg van de jaarlijkse evoluties bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen en bij tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer. Ten opzichte van 1 jaar geleden werden in januari 2024 meer werknemers tijdelijk werkloos gesteld wegens economische redenen (+43,9%), maar voor gemiddeld minder dagen per maand per werknemer (5,4 i.p.v. 6,1). Bij tijdelijke werkloosheid als gevolg van slecht weer zien we zowel een toename van het aantal fysieke eenheden TW (+48,9%), als van het gemiddeld aantal dagen per maand per werknemer: van 6,5 naar 6,9.

 

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 56,8% in JANUARI 2023 en 54,2% in JANUARI 2024 Slecht weer: 31,3% in JANUARI 2023 en 36,9% in JANUARI 2024 Overmacht: 5,7% in JANUARI 2023 en 4,8% in JANUARI 2024 Andere: 6,2% in JANUARI 2023 en 4,0% in JANUARI 2024	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 121.738 in JANUARI 2023 en 170.339 in JANUARI 2024 (+39,9%) in fysieke eenheden en 29.428 in JANUARI 2023 en 38.783 in JANUARI 2024 (+31,8%) in budgettaire eenheden

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen : Januari 2024(pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be