Federale cijfers van de vergoede werklozen - juli 2023

De vergoede werkloosheid neemt af met 1,7% op jaarbasis in juli 2023 [1]

In juli 2023 hebben 284.474 uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden (UVW-WZ) een uitkering ontvangen, d.i. 4.775 minder dan in juli 2022 (-1,7%). Zij worden als volgt verdeeld: 230.137 UVW-WZ toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties, 20.778 toegelaten op basis van studies, 17.789 UVW-WZ toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 7.283 UVW-WZ met bedrijfstoeslag, 2.081 beschermingsuitkeringen en 6.406 kunstwerkers.

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-4.572 eenheden of -3,6%) dan bij de mannen (-203 eenheden of -0,1%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 4,5% (+811 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 1,1% (+1.748 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 3,8% (-2.402 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 11,3% (-4.932 eenheden).

In juli 2023 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 2,3% in het Vlaams Gewest (-2.432 eenheden) en met 0,1% in het Waals Gewest (-68 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 3,6% (-2.275 eenheden). In juli 2023 zijn er in het Vlaams Gewest 102.585 volledig werklozen, in het Waals Gewest 121.732 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 60.157.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 6.615 eenheden (+7,3%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: +3.354 eenheden (+7,9%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 14.744 eenheden (-9,5%).

In juli 2023 is 34,3% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,1% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 49,6% 2 jaar of langer.

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In juli 2023 gaat het om 11.260 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 5.497 (-32,8%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 7.717 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 295.734 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 96,2%.

 

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 3.690 eenheden of 4,2%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in juli 2023 op 84.589 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 15.858 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen : Juli 2023 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be