Federale cijfers van de vergoede werklozen - juni 2023

De vergoede werkloosheid neemt af met 1,9% op jaarbasis in juni 2023 [1]

In juni 2023 hebben 274.193 uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden (UVW-WZ) een uitkering ontvangen, d.i. 5.369 minder dan in juni 2022 (-1,9%). Zij worden als volgt verdeeld: 220.074 UVW-WZ toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties, 20.527 toegelaten op basis van studies, 17.158 UVW-WZ toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 7.452 UVW-WZ met bedrijfstoeslag, 2.050 beschermingsuitkeringen en 6.932 kunstwerkers.274.193 UVW-WZ in 2023 - 06: 80,3% voltijdse arbeidsprestaties, 7,5% studies, 6,3% vrijwillig deeltijdse arbeidsprestaties, 2,7% met bedrijfstoeslag, 0,7% beschermings-uitkering en 2,5% kunstwerkers.	Totaal UVW-WZ: 279.562 in JUNI 2022 en 274.193 in JUNI 2023 (-1,9%)

 

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-2.501 eenheden of -2,0%) dan bij de mannen (-2.868 eenheden of -1,8%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 4,6% (+794 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 1,3% (+2.056 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 4,7% (-2.923 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 12,1% (-5.296 eenheden).

In juni 2023 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 5,9% in het Vlaams Gewest (-6.028 eenheden), maar stijgt met 1,0% in het Waals Gewest (+1.149 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 0,8% (-490 eenheden). In juni 2023 zijn er in het Vlaams Gewest 95.407 volledig werklozen, in het Waals Gewest 118.840 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 59.946.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 7.802 eenheden (+9,1%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: +2.074 eenheden (+5,1%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 15.245 eenheden (-10,0%).
In juni 2023 is 34,2% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 15,7% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 50,2% 2 jaar of langer.

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -1,9% -5.369 Vrouwen: -2,0% -2.501 Mannen: -1,8% -2.868 < 25 jaar: +4,6% +794 25-50 jaar: +1,3% +2.056 50-59 jaar: -4,7% -2.923 60-65 jaar: -12,1% -5.296 Vlaams Gewest: -5,9% -6.028 Waals Gewest: +1,0% +1.149 Brussels Hfdst. Gewest: -0,8% -490 < 1 jaar: +9,1% +7.802 1-2 jaar: +5,1% +2.074 2 jaar en meer: -10,0% -15.245

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In juni 2023 gaat het om 10.714 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 5.756 (-34,9%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 8.045 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 284.907 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 96,2%.

202.306 UVW in 2023 - 06: 274.193 (96,2%) werkzoekenden en 10.714 (3,8%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 16.470 in JUNI 2022 en 10.714 in JUNI 2023 (-34,9%)

 

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 36.486 eenheden of 25,5%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in juni 2023 op 106.419 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 20.010 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 0,0% in JUNI 2022 en 73,6% in JUNI 2023 Slecht weer: 6,1% in JUNI 2022 en 11,0% in JUNI 2023 Overmacht: 93,3% in JUNI 2022 en 9,5% in JUNI 2023 Andere: 0,7% in JUNI 2022 en 6,0% in JUNI 2023	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 142.905 in JUNI 2022 en 106.419 in JUNI 2023 (-25,5%) in fysieke eenheden en 33.393 in JUNI 2022 en 20.010 in JUNI 2023 (-40,1%) in budgettaire eenheden

 

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen : Juni 2023 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be