Federale cijfers van de vergoede werklozen - maart 2023

De vergoede werkloosheid neemt af met 6,5% op jaarbasis in maart 2023 [1]

In maart 2023 hebben 277.357 uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden (UVW-WZ) een uitkering ontvangen, d.i. 19.220 minder dan in maart 2022 (-6,5%). Zij worden als volgt verdeeld: 222.535 UVW-WZ toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties, 21.442 toegelaten op basis van studies, 16.870 UVW-WZ toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 8.333 UVW-WZ met bedrijfstoeslag, 2.015 beschermingsuitkeringen en 6.162 kunstwerkers.

277.357 UVW-WZ in 2023 - 03: 80,2% voltijdse arbeidsprestaties, 7,7% studies, 6,1% vrijwillig deeltijdse arbeidsprestaties, 3,0% met bedrijfstoeslag, 0,7% beschermings-uitkering en 2,2% kunstwerkers.	Totaal UVW-WZ: 296.577 in MAART 2022 en 277.357 in MAART 2023 (-6,5%)

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-9.517 eenheden of -7,2%) dan bij de mannen (-9.703 eenheden of -5,9%).


De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 4,2% (-826 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 4,4% (-7.204 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 8,8% (-5.685 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 11,7% (-5.505 eenheden).


In maart 2023 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 11,3% in het Vlaams Gewest (-12.363 eenheden), met 2,6% in het Waals Gewest (-3.302 eenheden), en met 5,7% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-3.555 eenheden). In maart 2023 zijn er in het Vlaams Gewest 96.612 volledig werklozen, in het Waals Gewest 122.089 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 58.656.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 2.069 eenheden (+2,2%), maar die van 1 tot 2 jaar daalt: -2.915 eenheden (-6,5%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 18.374 eenheden (-11,6%).
In maart 2023 is 34,2% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 15,2% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 50,6% 2 jaar of langer.

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -6,5% -19.220 Vrouwen: -7,2% -9.517 Mannen: -5,9% -9.703 < 25 jaar: -4,2% -826 25-50 jaar: -4,4% -7.204 50-59 jaar: -8,8% -5.685 60-65 jaar: -11,7% -5.505 Vlaams Gewest: -11,3% -12.363 Waals Gewest: -2,6% -3.302 Brussels Hfdst. Gewest: -5,7% -3.555 < 1 jaar: +2,2% +2.069 1-2 jaar: -6,5% -2.915 2 jaar en meer: -11,6% -18.374

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In maart 2023 gaat het om 11.779 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 6.835 (-36,7%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 9.188 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.
Van de in totaal 289.136 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 95,9%.

202.303 UVW in 2023 - 03: 277.357 (95,9%) werkzoekenden en 11.779 (4,1%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 18.614 in MAART 2022 en 11.779 in MAART 2023 (-36,7%)

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 106.127 eenheden of 48,2%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in maart 2023 op 114.139 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 26.243 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 0,0% in MAART 2022 en 68,8% in MAART 2023 Slecht weer: 4,8% in MAART 2022 en 19,4% in MAART 2023 Overmacht: 94,5% in MAART 2022 en 6,2% in MAART 2023 Andere: 0,8% in MAART 2022 en 5,5% in MAART 2023	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 220.266 in MAART 2022 en 114.139 in MAART 2023 (-48,2%) in fysieke eenheden en 52.766 in MAART 2022 en 26.243 in MAART 2023 (-50,3%) in budgettaire eenheden

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen : Maart 2023 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be