Federale cijfers van de vergoede werklozen - maart 2024

De vergoede werkloosheid neemt toe met 6,7% op jaarbasis in maart 2024 [1]

In maart 2024 hebben 295.953 uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden (UVW-WZ) een uitkering ontvangen, d.i. 18.596 meer dan in maart 2023 (+6,7%).Het is voor het eerst sedert januari 2021 dat we een toename zien van de vergoede werkloosheid met meer dan 5%. Het is afwachten of deze trend zich de komende maanden doorzet, maar het blijvend hoog niveau van de tijdelijke werkloosheid, de toename van het aantal faillissementen met banenverlies in het 1ste kwartaal, en de terugloop van het ondernemersvertrouwen in april lijken deze evolutie - althans op korte termijn - te bevestigen. Deze werkzoekenden worden als volgt verdeeld: 239.652 UVW-WZ toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties, 21.782 toegelaten op basis van studies, 18.155 UVW-WZ toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 6.061 UVW-WZ met bedrijfstoeslag, 2.114 beschermingsuitkeringen en 8.189 kunstwerkers.

295.953 UVW-WZ in 2024 - 03: 81,0% voltijdse arbeidsprestaties, 7,4% studies, 6,1% vrijwillig deeltijdse arbeidsprestaties, 2,0% met bedrijfstoeslag, 0,7% beschermings-uitkering en 2,8% kunstwerkers.	Totaal UVW-WZ: 277.357 in MAART 2023 en 295.953 in MAART 2024 (+6,7%)

 

De volledige werkloosheid stijgt op jaarbasis minder snel bij de vrouwen (+3.970 eenheden of +3,3%) dan bij de mannen (+14.626 eenheden of +9,4%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 17,1% (+3.215 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 10,9% (+17.299 eenheden). De volledige werkloosheid neemt toe met 2,9% (+1.718 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 8,8% (-3.636 eenheden).

In maart 2024 stijgt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 12,4% in het Vlaams Gewest (+12.026 eenheden) en met 2,9% in het Waals Gewest (+3.556 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stijging van 5,1% (+3.014 eenheden). In maart 2024 zijn er in het Vlaams Gewest 108.638 volledig werklozen, in het Waals Gewest 125.645 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 61.670.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 15.268 eenheden (+16,1%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: +6.953 eenheden (+16,5%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 3.625 eenheden (-2,6%).

In maart 2024 is 37,2% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,6% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,2% 2 jaar of langer.

 

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: +6,7% +18.596 Vrouwen: +3,3% +3.970 Mannen: +9,4% +14.626 < 25 jaar: +17,1% +3.215 25-50 jaar: +10,9% +17.299 50-59 jaar: +2,9% +1.718 60-65 jaar: -8,8% -3.636 Vlaams Gewest: +12,4% +12.026 Waals Gewest: +2,9% +3.556 Brussels Hfdst. Gewest: +5,1% +3.014 < 1 jaar: +16,1% +15.268 1-2 jaar: +16,5% +6.953 2 jaar en meer: -2,6% -3.625

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In maart 2024 gaat het om 8.426 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 3.353 (-28,5%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 5.632 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 304.379 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 97,2%.

 

202.403 UVW in 2024 - 03: 295.953 (97,2%) werkzoekenden en 8.426 (2,8%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 11.779 in MAART 2023 en 8.426 in MAART 2024 (-28,5%)

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis toe met 68.572 eenheden of 60,1%. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het aantal tijdelijk werklozen in maart 2023 relatief laag was. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in maart 2024 op 182.711 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 38.404 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

 

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 68,8% in MAART 2023 en 67,5% in MAART 2024 Slecht weer: 19,4% in MAART 2023 en 22,4% in MAART 2024 Overmacht: 6,2% in MAART 2023 en 6,3% in MAART 2024 Andere: 5,5% in MAART 2023 en 3,8% in MAART 2024	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 114.139 in MAART 2023 en 182.711 in MAART 2024 (+60,1%) in fysieke eenheden en 26.243 in MAART 2023 en 38.404 in MAART 2024 (+46,3%) in budgettaire eenheden

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen : Maart 2024(pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be