Federale cijfers van de vergoede werklozen - mei 2023

De vergoede werkloosheid neemt af met 2,2% op jaarbasis in mei 2023 [1]

In mei 2023 hebben 282.193 uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden (UVW-WZ) een uitkering ontvangen, d.i. 6.236 minder dan in mei 2022 (-2,2%). Zij worden als volgt verdeeld: 226.867 UVW-WZ toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties, 21.247 toegelaten op basis van studies, 17.483 UVW-WZ toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 7.634 UVW-WZ met bedrijfstoeslag, 2.072 beschermingsuitkeringen en 6.890 kunstwerkers.

Cijfers

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-4.516 eenheden of -3,5%) dan bij de mannen (-1.720 eenheden of -1,1%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 1,8% (+340 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 0,8% (+1.361 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 4,5% (-2.839 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 11,5% (-5.098 eenheden).

In mei 2023 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 4,8% in het Vlaams Gewest (-5.131 eenheden), maar stijgt met 0,3% in het Waals Gewest (+315 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 2,3% (-1.420 eenheden). In mei 2023 zijn er in het Vlaams Gewest 100.722 volledig werklozen, in het Waals Gewest 121.393 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 60.078.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 5.952 eenheden (+6,6%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: +1.801 eenheden (+4,3%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 13.989 eenheden (-9,0%).

In mei 2023 is 34,2% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 15,6% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 50,2% 2 jaar of langer.

Cijfers

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In mei 2023 gaat het om 11.237 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 5.923 (-34,5%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 8.405 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 293.430 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 96,2%.

Cijfers

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 31.748 eenheden of 20,4%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in mei 2023 op 123.531 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 22.992 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

 

Cijfers

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen : Mei 2023 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be