Federale cijfers van de vergoede werklozen - november 2023

De vergoede werkloosheid neemt af met 4,6% op jaarbasis in november 2023 [1]

In november 2023 hebben 272.664 uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden (UVW-WZ) een uitkering ontvangen, d.i. 13.006 minder dan in november 2022 (-4,6%). Zij worden als volgt verdeeld: 219.003 UVW-WZ toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties, 20.927 toegelaten op basis van studies, 17.008 UVW-WZ toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 6.730 UVW-WZ met bedrijfstoeslag, 2.035 beschermingsuitkeringen en 6.961 kunstwerkers.

 

272.664 UVW-WZ in 2023 - 11: 80,3% voltijdse arbeidsprestaties, 7,7% studies, 6,2% vrijwillig deeltijdse arbeidsprestaties, 2,5% met bedrijfstoeslag, 0,7% beschermings-uitkering en 2,6% kunstwerkers.	Totaal UVW-WZ: 285.670 in NOVEMBER 2022 en 272.664 in NOVEMBER 2023 (-4,6%)

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-6.542 eenheden of - 5,2%) dan bij de mannen (-6.464 eenheden of -4,1%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 2,4% (+465 eenheden). De  werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 2,4% (-3.966 eenheden). De volledige  werkloosheidneemt af met 7,3% (-4.489 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 11,8% (-5.016 eenheden).

In november 2023 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 5,5% in het Vlaams Gewest (-5.518 eenheden) en met 4,1% in het Waals Gewest (-5.163 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 3,9% (-2.325 eenheden). In november 2023 zijn er in het Vlaams Gewest 95.720 volledig werklozen, in het Waals Gewest 119.298 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 57.646.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 857 eenheden (+0,9%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: +3.978 eenheden (+9,8%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 17.841 eenheden (-11,9%).

In november 2023 is 35,3% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,4% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 48,3% 2 jaar of langer.

 

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -4,6% -13.006 Vrouwen: -5,2% -6.542 Mannen: -4,1% -6.464 < 25 jaar: +2,4% +465 25-50 jaar: -2,4% -3.966 50-59 jaar: -7,3% -4.489 60-65 jaar: -11,8% -5.016 Vlaams Gewest: -5,5% -5.518 Waals Gewest: -4,1% -5.163 Brussels Hfdst. Gewest: -3,9% -2.325 < 1 jaar: +0,9% +857 1-2 jaar: +9,8% +3.978 2 jaar en meer: -11,9% -17.841

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan nietwerkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In november 2023 gaat het om 9.258 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 4.627 (-33,3%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 6.570 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 281.922 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en nietwerkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 96,7%.

 

202.311 UVW in 2023 - 11: 272.664 (96,7%) werkzoekenden en 9.258 (3,3%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 13.885 in NOVEMBER 2022 en 9.258 in NOVEMBER 2023 (-33,3%)

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis toe met 1.838 eenheden of 1,6%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in november 2023 op 118.342 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 23.010 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand. De stijging situeert zich nagenoeg uitsluitend bij de tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer, waar die omwille van economische redenen op jaarbasis afneemt.

 

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 71,9% in NOVEMBER 2022 en 63,0% in NOVEMBER 2023 Slecht weer: 12,9% in NOVEMBER 2022 en 24,8% in NOVEMBER 2023 Overmacht: 7,9% in NOVEMBER 2022 en 8,3% in NOVEMBER 2023 Andere: 7,2% in NOVEMBER 2022 en 3,9% in NOVEMBER 2023	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 116.504 in NOVEMBER 2022 en 118.342 in NOVEMBER 2023 (+1,6%) in fysieke eenheden en 21.563 in NOVEMBER 2022 en 23.010 in NOVEMBER 2023 (+6,7%) in budgettaire eenheden

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen : november 2023 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be