Federale cijfers van de vergoede werklozen - oktober 2023

Slecht weer doet de tijdelijke werkloosheid stijgen. De vergoede volledige werkloosheid neemt af met 0,3% op jaarbasis in oktober 2023. [1]

In oktober 2023 hebben 283.730 uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden (UVW-WZ) een uitkering ontvangen, d.i. 827 minder dan in oktober 2022 (-0,3%). Zij worden als volgt verdeeld: 227.997 UVW-WZ toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties, 21.462 toegelaten op basis van studies, 17.745 UVW-WZ toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 6.887 UVW-WZ met bedrijfstoeslag, 2.047 beschermingsuitkeringen en 7.592 kunstwerkers.

 

283.730 UVW-WZ in 2023 - 10: 80,4% voltijdse arbeidsprestaties, 7,6% studies, 6,3% vrijwillig deeltijdse arbeidsprestaties, 2,4% met bedrijfstoeslag, 0,7% beschermings-uitkering en 2,7% kunstwerkers.	Totaal UVW-WZ: 284.557 in OKTOBER 2022 en 283.730 in OKTOBER 2023 (-0,3%)

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis bij de vrouwen (-3.284 eenheden of -2,6%), maar neemt toe bij de mannen (+2.457 eenheden of +1,6%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 5,3% (+998 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 2,6% (+4.262 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 2,8% (-1.692 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 10,3% (-4.395 eenheden).

In oktober 2023 stijgt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 0,4% in het Vlaams Gewest (+362 eenheden), maar daalt met 0,8% in het Waals Gewest (-1.048 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 0,2% (-141 eenheden). In oktober 2023 zijn er in het Vlaams Gewest 101.697 volledig werklozen, in het Waals Gewest 122.378 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 59.655.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 4.876 eenheden (+5,2%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: +6.413 eenheden (+15,8%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 12.116 eenheden (-8,1%).
In oktober 2023 is 35,0% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,5% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 48,5% 2 jaar of langer.

 

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -0,3% -827 Vrouwen: -2,6% -3.284 Mannen: +1,6% +2.457 < 25 jaar: +5,3% +998 25-50 jaar: +2,6% +4.262 50-59 jaar: -2,8% -1.692 60-65 jaar: -10,3% -4.395 Vlaams Gewest: +0,4% +362 Waals Gewest: -0,8% -1.048 Brussels Hfdst. Gewest: -0,2% -141 < 1 jaar: +5,2% +4.876 1-2 jaar: +15,8% +6.413 2 jaar en meer: -8,1% -12.116

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In oktober 2023 gaat het om 9.789 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 4.762 (-32,7%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 6.829 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 293.519 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 96,7%.

 

202.310 UVW in 2023 - 10: 283.730 (96,7%) werkzoekenden en 9.789 (3,3%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 14.551 in OKTOBER 2022 en 9.789 in OKTOBER 2023 (-32,7%)

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis toe met 5.833 eenheden of 5,1%. Die stijging is uitsluitend te wijten aan de tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer. De tijdelijke werkloosheid voor andere motieven (zoals economische redenen of overmacht) is op jaarbasis afgenomen. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in oktober 2023 op 120.604 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 22.481 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

 

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 70,5% in OKTOBER 2022 en 67,7% in OKTOBER 2023 Slecht weer: 11,4% in OKTOBER 2022 en 16,8% in OKTOBER 2023 Overmacht: 8,1% in OKTOBER 2022 en 9,0% in OKTOBER 2023 Andere: 9,9% in OKTOBER 2022 en 6,5% in OKTOBER 2023	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 114.771 in OKTOBER 2022 en 120.604 in OKTOBER 2023 (+5,1%) in fysieke eenheden en 22.140 in OKTOBER 2022 en 22.481 in OKTOBER 2023 (+1,5%) in budgettaire eenheden

 

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen : oktober 2023 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be