Federale cijfers van de vergoede werklozen - september 2023

De tendens van de vergoede werkloosheid keert: 2,0% stijging op jaarbasis in september 2023 [1]

In september 2023 hebben 289.172 uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden (UVW-WZ) een uitkering ontvangen, d.i. 5.722 meer dan in september 2022 (+2,0%). Met uitzondering van de coronaperiode, vertoont de vergoede werkloosheid al sinds eind 2014 een algemeen dalende tendens: -37,7% op negen jaar tijd. Met de huidige stijging lijkt die tendens gekeerd. Dit keerpunt komt er niet als een verrassing: de kortdurende (< 1 jaar) en niet-vergoede werkloosheid stijgen al sinds ca. een jaar. Bovendien laat de werkloosheid in de maand september zich vaak kenmerken door een instroom van schoolverlaters op de arbeidsmarkt.

De UVW-WZ in september 2023 worden als volgt verdeeld: 232.448 UVW-WZ toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties, 21.577 toegelaten op basis van studies, 18.261 UVW-WZ toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 7.041 UVW-WZ met bedrijfstoeslag, 2.109 beschermingsuitkeringen en 7.736 kunstwerkers.

 

289.172 UVW-WZ in 2023 - 09: 80,4% voltijdse arbeidsprestaties, 7,5% studies, 6,3% vrijwillig deeltijdse arbeidsprestaties, 2,4% met bedrijfstoeslag, 0,7% beschermings-uitkering en 2,7% kunstwerkers.	Totaal UVW-WZ: 283.450 in SEPTEMBER 2022 en 289.172 in SEPTEMBER 2023 (+2,0%)

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis bij de vrouwen (-255 eenheden of -0,2%), maar neemt toe bij de mannen (+5.977 eenheden of +3,8%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 10,8% (+1.937 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 5,6% (+9.038 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 1,4% (-859 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 10,2% (-4.394 eenheden).

In september 2023 stijgt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 1,1% in het Vlaams Gewest (+1.151 eenheden) en met 2,8% in het Waals Gewest (+3.409 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stijging van 1,9% (+1.162 eenheden). In september 2023 zijn er in het Vlaams Gewest 104.138 volledig werklozen, in het Waals Gewest 123.734 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 61.300.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 10.290 eenheden (+11,3%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: +6.914 eenheden (+16,8%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 11.482 eenheden (-7,6%).
In september 2023 is 35,1% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,6% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 48,3% 2 jaar of langer.

 

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: +2,0% +5.722 Vrouwen: -0,2% -255 Mannen: +3,8% +5.977 < 25 jaar: +10,8% +1.937 25-50 jaar: +5,6% +9.038 50-59 jaar: -1,4% -859 60-65 jaar: -10,2% -4.394 Vlaams Gewest: +1,1% +1.151 Waals Gewest: +2,8% +3.409 Brussels Hfdst. Gewest: +1,9% +1.162 < 1 jaar: +11,3% +10.290 1-2 jaar: +16,8% +6.914 2 jaar en meer: -7,6% -11.482

 

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In september 2023 gaat het om 10.377 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 4.665 (-31,0%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 7.200 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 299.549 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 96,5%.

202.309 UVW in 2023 - 09: 289.172 (96,5%) werkzoekenden en 10.377 (3,5%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 15.042 in SEPTEMBER 2022 en 10.377 in SEPTEMBER 2023 (-31,0%)

 

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis toe met 1.179 eenheden of 1,0%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in september 2023 op 113.907 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 21.301 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 61,7% in SEPTEMBER 2022 en 68,7% in SEPTEMBER 2023 Slecht weer: 17,7% in SEPTEMBER 2022 en 11,1% in SEPTEMBER 2023 Overmacht: 8,8% in SEPTEMBER 2022 en 9,7% in SEPTEMBER 2023 Andere: 11,8% in SEPTEMBER 2022 en 10,5% in SEPTEMBER 2023	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 112.728 in SEPTEMBER 2022 en 113.907 in SEPTEMBER 2023 (+1,0%) in fysieke eenheden en 21.978 in SEPTEMBER 2022 en 21.301 in SEPTEMBER 2023 (-3,1%) in budgettaire eenheden

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen : september 2023 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be