Kunt u uw arbeidsprestaties verminderen zonder uw voltijdse rechten te verliezen?

T65

Laatste update : 01.05.2024

U vermindert uw arbeidsprestaties om uw kind op te voeden

Indien u vrijwillig uw arbeid vermindert om uw kind op te voeden, dan zijn de volgende regels van toepassing:

 • u hebt GEEN recht op het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten noch op aanvullende uitkeringen tijdens de deeltijdse tewerkstelling;
 • u hebt recht op VOLTIJDSE werkloosheidsuitkeringen indien u een uitkeringsaanvraag indient na de deeltijdse tewerkstelling en indien de volgende voorwaarden zijn vervuld:
  • vóór de vermindering van de prestaties heeft u voldoende lang voltijds in loondienst gewerkt om tot het recht op werkloosheidsuitkeringen te worden toegelaten;
  • de periodes van verminderde prestaties zijn gelegen vóór de 12de verjaardag van het kind of vóór zijn 18de verjaardag, indien een verhoogde kinderbijslag werd toegekend ingevolge een handicap van het kind. Voor periodes gelegen vóór 01.08.2007, kan de verlenging evenwel beperkt worden tot de periodes voorzien in de vroegere reglementering, hetzij de periodes gelegen vóór de 3de verjaardag van het kind;

U zult evenwel slechts werkloosheidsuitkeringen kunnen genieten, indien u volledig werkloos bent geworden ingevolge omstandigheden buiten uw wil.

U vermindert uw arbeidsprestaties om persoonlijke redenen

(hetzij om een kind ouder dan 12 jaar op te voeden, hetzij om een andere reden)

In dit geval:

 • hebt u GEEN recht op het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten noch op aanvullende uitkeringen tijdens de deeltijdse tewerkstelling
 • hebt u recht op VOLTIJDSE werkloosheidsuitkeringen na de deeltijdse tewerkstelling indien de volgende voorwaarden zijn vervuld:
  • vóór de vermindering van de prestaties heeft u voldoende lang voltijds in loondienst gewerkt om tot het recht op werkloosheidsuitkeringen te worden toegelaten;
  • u dient een uitkeringsaanvraag in na uw deeltijdse tewerkstelling en ten laatste 3 jaar na de vermindering van de arbeidsprestaties.

U zult evenwel slechts werkloosheidsuitkeringen kunnen genieten, indien u volledig werkloos bent geworden ingevolge omstandigheden buiten uw wil.

In deze 2 hypotheses worden de na afloop van de deeltijdse arbeidsovereenkomst verleende uitkeringen echter berekend in functie van het voltijdse loon of van het referteloon van 2.070,48 EUR indien het voltijdse loon lager is.

U kunt deze mogelijkheden cumuleren met loopbaanonderbreking (bijvoorbeeld, uw arbeidsprestaties verminderen tot uw kind 12 jaar is, uw prestaties gedurende 3 jaar blijven verminderen en daarna loopbaanonderbreking nemen).