Tot welke instellingen moet u zich wenden?

T26

Laatste update : 8.09.2010

Welke instelling is bevoegd voor de werkloosheidsreglementering?

De RVA is bevoegd voor de uitvoering van de werkloosheidsreglementering. De RVA is tevens bevoegd voor brugpensioen, loopbaanonderbreking en voor sommige herinschakelingsmaatregelen (bijvoorbeeld de activering door de dienstenbanen).

De RVA bestaat uit:

  • een hoofdbestuur;
  • 30 werkloosheidsbureaus verspreid over heel het land en geleid door een directeur.

Wat zijn de taken van elk werkloosheidsbureau?

Ze moeten:

  • uw recht op uitkeringen vaststellen;
  • de toestemming of de weigering tot betaling aan uw uitbetalingsinstelling overmaken;
  • de in geval van inbreuk op de reglementering voorgeschreven sancties toepassen;
  • de door uw uitbetalingsinstelling uitgevoerde uitbetaling van uitkeringen verifiëren;

Behalve in sommige situaties (ingeval van een betwisting bijvoorbeeld), zal u niet direct in contact komen met dit bureau. De meeste stappen inzake werkloosheid dienen te gebeuren via uw uitbetalingsinstelling.

Welke zijn de bevoegde instellingen inzake arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding?

De VDAB is bevoegd inzake arbeidsbemiddeling (voor het Vlaams Gewest) en beroepsopleiding (voor de Vlaamse Gemeenschap). De beroepsopleiding in het Nederlands in BRUSSEL wordt eveneens georganiseerd door de VDAB.

De FOREM is bevoegd inzake arbeidsbemiddelling (voor het Waals Gewest) en beroepsopleiding (voor de Franse en Duitstalige Gemeenschap). De I.B.F.F.P. (Institut Bruxellois francophone pour la formation professionnelle), is bevoegd voor de beroepsopleiding in het Frans in Brussel.

ACTIRIS is bevoegd inzake arbeidsbemiddeling voor de 19 gemeenten van het Brussels Gewest.

De ADG is bevoegd inzake arbeidsbemiddeling voor de Duitstalige Gemeenschap.

Om u als werkzoekende te laten inschrijven (of om uw inschrijving te behouden) moet u zich aanmelden bij de dienst voor arbeidsbemiddeling van uw ambtsgebied. Deze dienst zal u helpen werk te vinden, u oproepen om uw arbeidssituatie te bespreken, u bijvoorbeeld verzoeken zich aan te melden bij potentiële werkgevers.

Wie betaalt de uitkeringen?

De betaling van de uitkeringen gebeurt door de uitbetalingsinstellingen. Er bestaan een overheidsinstelling - de HVW - en de uitbetalingsinstellingen verbonden met een vakbond: het ACV, het ABVV of de ACLVB

De opdracht van deze instellingen is ook:

  • uw dossier samen te stellen en bij het werkloosheidsbureau in te dienen (u moet u aanmelden bij één van deze instellingen om een uitkeringsaanvraag in te dienen);
  • u de noodzakelijke documenten voor de samenstelling van uw dossier af te geven en de elektronische aangiftes die uw werkgever voor u overgemaakt heeft aan het extranet van de sociale zekerheid op te halen;
  • u over uw rechten en plichten te informeren.