Awards en onderscheidingen

De RVA wordt regelmatig in de bloemetjes gezet voor de kwaliteit van zijn management, zijn goede praktijken of voor specifieke projecten. In deze rubriek vindt u de prijzen terug die de RVA dit jaar, en ook de vorige jaren, heeft gekregen.

2023

Op 14 november organiseerde het federaal netwerk Diversiteit, in samenwerking met de FOD BOSA, voor de elfde keer de Federale Dag van Diversiteit en Inclusie. Het centrale thema van de dag was artificiële intelligentie (AI) en de impact ervan op diversiteit en inclusie aan de federale overheid. Zoals elk jaar werden er een aantal prijzen uitgereikt voor de beste inclusieprojecten van het afgelopen jaar. Tijdens het evenement won de RVA met zijn RESPECT-code de prijs voor beste praktijk. Wist je dat er aan de RVA al een Diversiteitscode bestaat sinds 2016? Die moedigt medewerkers aan om zich respectvol te gedragen ten opzichte van elkaar, zodat er een werkomgeving ontstaat waarin iedereen zich prettig en gerespecteerd voelt. De nieuwe code bevat situaties die geïnspireerd zijn op de ervaringen van personeelsleden, met het gepaste gedrag dat verwacht wordt en het gedrag dat verboden is voor elke situatie.   

Dankzij de samenwerking met Out of Use kon de RVA oud IT-apparatuur zoals schermen, printers en headsets recycleren en tot grondstoffen verwerken. Out of Use specialiseert zich in de verwerking, recycling en het hergebruik van IT-materiaal. Hun missie? Meewerken aan een circulaire economie en onze planeet beter beschermen via duurzame initiatieven. Naast de recyclage van het oud IT-apparatuur van de RVA krijgen oude toestellen een tweede leven en wordt de technische duur verlengd. Met trots kon de RVA dit jaar 7 kubieke meter ICT-afval omzetten in 62m² bos. Op die manier wordt de ecologische voetafdruk van de organisatie verkleind en werkt de RVA mee aan een duurzame toekomst.

2022

Het Federale Diversiteits- en Inclusienetwerk organiseerde op 24 november in nauwe samenwerking met de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) de 10de editie van de Federale dag van Inclusie, met als thema dit jaar: 360°, verschillende standpunten over inclusie'.  

De RVA behaalde tijdens de Federale dag van Inclusie de Best Practice Award voor het sensibiliseringsproject rond inclusie. Onze collega's van de dienst Wellbeing@Work kregen de award uit handen van minister van Pensioenen en Armoedebestrijding Karine Lalieux. Een mooie beloning voor het werk dat ze geleverd hebben en voor de inspanningen die de RVA levert om een inclusieve werkgever en dienstverlener te zijn. 

De andere laureaten waren de NMBS met het project "Women in rail" (originality award), de FOD Mobiliteit kreeg de publieksprijs voor een workshopreeks toegespitst op motorische, auditieve en visuele handicaps en voor de tweede keer op rij behaalde de FOD BOSA de eerste prijs met het project "Connectoo". 

Wil je meer weten over de deelnemende projecten? Ontdek ze op de website van Bosa 

Begin mei nam de RVA deel aan conferenties van de International Social Security Association (ISSA) rond het beheer van socialezekerheidsinstellingen in crisistijden. De RVA ontving een hele reeks certificaten van verdienste, onder meer voor de chatbot op de RVA-website en het dataplatform voor een snelle besluitvorming.

De RVA is een actief lid van de ISSA, een organisatie die meer dan 300 socialezekerheidsinstellingen over de hele wereld met elkaar verbindt. De conferenties van de ISSA in mei stonden in het teken van de toekomst van de sociale zekerheid in Europa. Daarnaast werd het belang van digitale informatie- en communicatiestrategieën aangehaald.

Onze administrateur-generaal, Jean-Marc Vandenbergh, en enkele andere medewerkers deelden de goede praktijken van de RVA.

De RVA kreeg van de jury in totaal maar liefst 5 certificaten van verdienste toegekend voor verschillende goede praktijken, namelijk:

  • Het verzekeren van een kwaliteitsvolle dienstverlening in crisistijden 
  • De creatie en lancering van een chatbot op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  • Welzijn van het personeel in tijden van corona
  • Werving en training: versnelde digitale transformatie van human resources om de coronacrisis, 100 procent op afstand, het hoofd te bieden
  • Een dataplatform voor geïnformeerde en tijdige besluitvorming: het RVA-model

2021

Op donderdag 2 december 2021 werd de 9e editie van de Federale Dag van de Diversiteit georganiseerd. Die dag stond in het teken van inclusie.

Het evenement vond dit jaar, door corona, plaats via een webinar waarin gastsprekers hun ervaringen deelden en een antwoord formuleerden op de vraag: "Inclusie, een evolutie of revolutie in de aanpak rond diversiteit?" Tot slot werden de Diversity Awards uitgereikt. De federale overheidsinstellingen met de beste projecten rond diversiteit en/of inclusie worden daarmee beloond.

Dit jaar won de RVA de Best Practice Award met het project "4 Steps to Stop Domestic Violence", een interne sensibiliseringscampagne rond partnergeweld. Ook de NMBS, FOD Financiën en BOSA vielen in de prijzen voor hun diversiteitsprojecten.

De RVA werkt aan projecten en acties rond verschillende thema's, zoals handicap, gendergelijkheid, origine en culturele diversiteit. Daarbij gaat het om sensibiliserings- en communicatieacties.

Op 16 september hebben onze administreurs, Georges Carlens en Claudette De Koninck, deelgenomen aan hun laatste beheerscomité. Tijdens die hybride vergadering hebben verschillende sprekers het woord genomen.

De minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne, de voorzitter van het beheerscomité, Xavier Verboven, de secretaris-generaal van de International Social Security Association (ISSA), Marcelo Caetano, hebben het werk van onze administrateurs erkend. Ze zijn elk blijven stilstaan bij de professionele verwezenlijkingen tijdens hun mandaten.

Tijdens de vergadering werd ook de RVA in de bloemetjes gezet. De ISSA heeft het werk van onze organisatie beloond door de erkenning voor de dienstverlening te verlengen. Dat nieuwe certificaat geldt voor een periode van drie jaar, tot juli 2024.

De secretaris-generaal van de ISSA, Marcelo Caetano, heeft onze administrateurs, maar ook alle medewerkers gefeliciteerd voor het geleverde werk. De conclusie van de expert die de kwaliteit van de dienstverlening van de RVA evalueerde, was immers zeer positief. 

Hij zei dat zijn woorden niet voldoende waren om zijn lof te betuigen voor de verwezenlijkingen, de kwaliteit van het werk en het doorzettingsvermogen van de RVA wat zijn dienstverlening betreft. Aan de hand van de geleverde documenten en talrijke hyperlinks besluit hij dat de RVA een mature organisatie is met een goed begrip van wat kwaliteitsvolle dienstverlening inhoudt en met een oprechte wil om klanten ten dienste te staan.

Hij raadde een bijzondere vermelding aan voor onze uitzonderlijke instelling die bovendien een referentiemodel zou kunnen zijn voor de leden van de AISS.

2020

Op donderdag 3 december werd de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de tweede keer, net als in 2016, bekroond met de Diversity Award voor de federale overheid. Deze keer voor het project InclusionatWork.

De RVA ontving zijn tweede Diversity Award tijdens de 8ste editie van de federale Dag van de Diversiteit, met als thema "Virtueel werk, echte discriminatie".

Met de uitreiking van deze prijs wil de overheid overheidsorganisaties aanmoedigen om een omgeving te creëren waarin alle medewerkers dezelfde mogelijkheden en stimulansen hebben om zich ten volle te ontplooien.

Van de 11 ingediende projecten werd het RVA-project genomineerd als het beste initiatief om het bewustzijn van de diversiteit onder federale medewerkers te vergroten.

Het InclusionatWork-project maakt deel uit van de erkenning van onze organisatie voor mensen met een handicap. De RVA heeft van inclusieve ontwikkeling op de werkplek zijn diversiteitsprioriteit gemaakt. Er zijn verschillende acties in deze richting uitgevoerd, waaronder de organisatie van bewustmakingssessies over zichtbare en onzichtbare handicaps en chronische ziekten voor alle medewerkers, en de organisatie van een "inclusie"-workshop met een aantal deskundigen. Daarnaast worden er tools ontwikkeld om de toegankelijkheid van de RVA-gebouwen vast te leggen, en tools om de ondersteuning van mensen met een handicap binnen de organisatie te vergemakkelijken.

Amélie Servotte, kabinetschef van de Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz, overhandigde deze Diversity Award virtueel aan de verantwoordelijke voor het diversiteitsbeleid bij de RVA, Isabel Lahaye.

2019

Bbest, de officiële partner van de European Foundation for Quality Management (EFQM) in de Benelux, heeft de RVA voor de vierde keer bekroond met het EFQM ‘Recognised for Excellence – 5 star’-label. Deze belangrijke onderscheiding is een erkenning van het uitstekende beheer van de organisatie en van de kwaliteit van de prestaties van alle RVA-medewerkers.

Aan de toekenning van het label ging een assessment vooraf waarbij 4 assessoren een gedetailleerde analyse hebben uitgevoerd van de organisatie. Ze spraken met directeurs, medewerkers en experts, stelden veel vragen en vroegen naar concrete resultaten.

Achter deze 5 sterren zit een zeer compleet feedbackrapport. Voor elk EFQM-criterium hebben de assessoren een aantal positieve punten geïdentificeerd, die reeds aanwezig zijn, maar ook een aantal gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

Qua positieve punten ging de aandacht naar de goede klantenresultaten die werden behaald en het nakomen van de verbintenissen met de overheid, de succesvolle uitvoering van belangrijke hervormingen binnen de organisatie zonder negatieve gevolgen voor de klanten, de kwaliteit van de managementtools en operationele processen van de organisatie en de verschillende initiatieven ten gunste van het personeel van de RVA (waaronder opleiding, communicatie en welzijn). Met het oog op voortdurende verbetering werkt de RVA momenteel aan een actieplan dat gebaseerd is op de aanbevelingen van de assessoren.

Administrateur-generaal van de RVA, Georges Carlens: "Deze prijs is het resultaat van het werk van al onze medewerkers, van alle teams. Het is een erkenning voor alle RVA-medewerkers, ongeacht hun niveau of plaats van tewerkstelling.”

De European Foundation for Quality Management is een Europese organisatie die een kwaliteitsmodel promoot. De Foundation geeft adviezen, organiseert opleidingen en uitwisselingen van goede praktijken. Daarnaast reikt ze ook labels uit zoals het "Committed to Excellence"-label voor bedrijven die beginnen te investeren in kwaliteitsvol management en het “Recognised for Excellence”-label (met 3,4 of 5 sterren) aan organisaties die een zeker excellentieniveau behalen.

Meer informatie vindt u op www.efqm.org en www.bbest.be.

Tijdens de Europese top van de sociale zekerheid op 14 mei 2019 kregen de Belgische Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) de Prijs voor goede praktijken voor Europa 2019, uitgereikt door de International Social Security Association (ISSA) voor hun geïntegreerd samenwerkingssysteem gebaseerd op de digitalisering en de automatisering van hun dienstverlening.

Om het Belgische socialezekerheidsstelsel doeltreffender te maken en de werkingskosten te drukken beslisten de OISZ, waarvan de RVA deel uitmaakt, om een gemeenschappelijk, functioneel en technisch platform te ontwikkelen om samen te evolueren naar meer digitalisering en automatisering.

Dankzij dit geïntegreerd informaticasysteem kunnen steeds meer sociale premies en uitkeringen automatisch toegekend worden. Vandaag vervangen 220 elektronische processen meer dan 800 papieren formulieren. Voor de burgers betekent dit een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten en voor de werkgevers een jaarlijkse besparing in de werkingskosten van meer dan een miljard euro.

Bovenop de prijs toegekend aan de OISZ, kreeg de RVA ook een onderscheiding voor de 6 goede praktijken die werden ingediend. Van die 6 kregen 3 goede praktijken het certificaat van verdienste met speciale vermelding van de jury: "Ontwikkeling van een diversiteitscode en creatie van de tool Respect", "Een 100% digitale klantenservice op het gebied van loopbaanonderbreking" en “De New Way of Working bij de RVA". Drie andere goede praktijken kregen een certificaat van verdienste: "Ontwikkeling van een milieubeheersysteem", "Model voor het beheer van competenties en talenten" en "Opleidingstraject voor het adequaat leren omgaan met personen in armoede".

De RVA heeft opnieuw het “Investors in People”-label gekregen. Dit internationaal gereputeerde human ressourceslabel is een officiële erkenning van de Rijksdienst als aantrekkelijke werkgever.

Investors in People certificeert de RVA voor zijn personeelsbeleid dat continue streeft naar verbetering, naar de ontwikkeling van medewerkers en hun inspanningen naar waarde schat. De RVA brengt permanent continue verbeteringen aan en zet diverse ontwikkelactiviteiten op. Uit de gesprekken die intern met de medewerkers werden gevoerd, kan afgeleid worden dat RVA sterk met de toekomst bezig is, dit zowel betreffende de groei binnen de eigen kernactiviteiten als wat betreft de ontwikkeling en het bieden van een toekomst voor de medewerkers. Deze dubbele zorg heeft een positieve impact op de beleving van medewerkers.

Een grote meerderheid van de medewerkers geeft aan vol voor de organisatie te willen gaan en mee te willen werken aan een succesvolle toekomst van RVA.

De RVA is met meer dan 3.000 personeelsleden een van de grootste werkgevers in de Belgische sociale zekerheid.

Informatie over IIP België kan bekomen worden via www.iipbelgium.be of info@iipbelgium.be.

2017

In juli 2016 kregen de RVA en het FSO voor de derde keer het vijfsterren 'Recognised for Excellence'-label uitgereikt door Bbest, de officiële partner van de European Foundation for Quality Management (EFQM) in de Benelux. Een uitstekend resultaat waardoor de organisaties meteen genomineerd waren voor de uitreiking van de 'Benelux Excellence Awards' op 19 mei 2017.

De "Benelux Excellence Award-prijs" wordt toegekend aan organisaties die zich onderscheiden door het uitstekend gebruik van managementconcepten en het behalen van uitzonderlijke resultaten.

Tijdens de zesde editie werden 4 Belgische organisatie beloond, waaronder de RVA en het FSO, respectievelijk in de categorieën 'grote' en 'kleine' overheidsorganisaties. De twee andere Belgische organisaties die met een prijs aan de haal gingen, zijn Récupel en de koepelorganisatie 11.11.11. De RVA en het FSO kregen ook in 2014 al deze trofee.

2016

Op maandag 21 november werd de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) bekroond met de eerste Diversity Award voor de federale overheid.  Met deze award wil de federale overheid haar organisaties aanmoedigen om een omgeving te creëren waarin alle personeelsleden gelijke kansen krijgen en aangemoedigd worden om zich ten volle te ontplooien. 

Van de 14 ingediende projecten werd het project van de RVA tot het beste initiatief uitgeroepen om federale personeelsleden bewust te maken van diversiteit in de maatschappij en binnen de federale overheid. De RVA krijgt de award voor het ontwikkelen van een diversiteitscode en de tool ‘Respect’, een interactief bordspel waarmee in groep kan gediscussieerd worden over diversiteit en de kennis van de personeelsleden over de diversiteitscode van de RVA kan worden toegepast op concrete situaties. Via een bedrijfstheater rond diversiteit werden alle leidinggevenden opgeleid om in verschillende werksituaties aandacht te hebben voor diversiteit en er bewust mee om te gaan.

Minister Vandeput overhandigde de Diversity Award op maandag 21 november 2016 aan de adjunct-administrateur-generaal, Claudette De Koninck, en Isabel Lahaye, diversiteitsverantwoordelijke van de RVA.

Bbest, de officiële partner van de European Foundation for Quality Management (EFQM) in de Benelux, heeft de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO) opnieuw bekroond met het prestigieuze Europese ‘Recognised for Excellence – 5 star’-label. Deze belangrijke onderscheiding is een erkenning van het uitstekende beheer van beide organisaties en van de kwaliteit van de prestaties van al hun medewerkers.

Aan de toekenning van het label ging een assessment vooraf van het managementsysteem en de werking van de RVA en het FSO. Als sterke punten schoven de assessoren onder meer naar voren: het streven naar kwaliteit bij beide organisaties, de belangrijke aandacht die besteed wordt aan de opleiding van het personeel, de gestructureerde manier om resultaten op te volgen en de goede verankering van de strategie op alle niveaus. Ook de sterke digitalisering waarop zowel de RVA als het FSO inzetten, toont duidelijk hun klantgerichtheid en drang om te moderniseren. Alexis Willems van Bbest: “Het is belangrijk te noteren dat dit label het hoogste niveau van erkenning is dat de laatste 5 jaar werd uitgereikt aan een openbare organisatie in België. De RVA en het FSO sturen hiermee een sterk signaal naar hun partners en stakeholders over hun duidelijke focus op kwaliteit.“

Administrateur-generaal Georges Carlens toont zich uiteraard erg verheugd met de erkenning:" Het EFQM-model is erg veeleisend. Op alle vlakken moet je goed scoren, intern naar het personeel toe, maar ook extern naar de maatschappij, met een sterke focus op klantenresultaten en bedrijfsresultaten. Onze medewerkers hebben uiteraard de grootste verdienste aan dit certificaat. Het is een beloning voor hun werk."

De European Foundation for Quality Management is een Europese organisatie die een kwaliteitsmodel promoot. De Foundation geeft adviezen, organiseert opleidingen en uitwisselingen van goede praktijken. Daarnaast reikt ze ook labels uit zoals het "Committed to Excellence"-label voor bedrijven die beginnen te investeren in kwaliteitsvol management en het “Recognised for Excellence”-label (met 3,4 of 5 sterren) aan organisaties die een zeker excellentieniveau behaalden.

Meer informatie vindt u op www.efqm.org en www.bbest.be.

 Op maandag 21 maart 2016 kreeg de website van de RVA het Anysurfer-label. Voortaan zal u onderaan elke pagina dan ook het volgende logo te zien krijgen:

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites

Dat betekent dat onze website "toegankelijk" is, d.w.z. te gebruiken door iedereen, met inbegrip van de andersvaliden. Door de criteria inzake toegankelijkheid na te leven, zorgt de RVA ervoor dat alle hindernissen die sommigen (bijvoorbeeld slechtzienden) ondervinden om zijn website te bezoeken of te gebruiken, zijn weggenomen.

Toegankelijkheid betekent ook dat de website van de RVA alle goede praktijken uitvoert op het vlak van de opmaak van de webinhoud. 

Het krijgen van het Anysurfer-label is het resultaat van een werk van lange adem, maar betekent geenszins dat we de teugels mogen vieren. Het label wordt namelijk slechts toegekend voor een periode van twee jaar. Anders gezegd: de RVA zal waakzaam moeten blijven om de kwaliteit van de toegankelijkheid van zijn website te waarborgen en de gepubliceerde inhoud te blijven verifiëren. Aan de internetgebruikers zal ook de mogelijkheid worden geboden om een probleem te signaleren door te klikken op het logo onderaan elke pagina.

Met dit label bevestigt de RVA het belang dat hij hecht aan zijn informatieopdracht.

2015

De RVA heeft als eerste federale overheidsdienst een ‘Investors in People’-label gekregen. Dit internationaal gereputeerde human ressourceslabel is een officiële erkenning van de Rijksdienst als aantrekkelijke werkgever.

Aan de toekenning van het label ging een traject van drie jaar vooraf, waarin de RVA een grondige modernisering van zijn personeelsbeleid doorvoerde en medewerkers meer inspraak gaf. Als sterke punten schoven de assessoren van Investors in People België onder meer naar voren: de mogelijkheden om te telewerken, de belangrijke aandacht die besteed wordt aan de opleiding van het personeel, de gestructureerde manier om resultaten op te volgen, de goede verankering van de visie op alle niveaus en het respect dat leidinggevenden tonen voor hun medewerkers.   

Administrateur-generaal Georges Carlens: “Ik ben erg blij met deze nieuwe erkenning voor de RVA. We hebben de voorbije jaren erg veel inspanningen gedaan om een moderne werkgever te zijn, en zullen dat in de komende jaren, wanneer de zogenaamde war for talent nog belangrijker wordt, blijven doen. In een periode waarin de RVA en de rest van de sociale zekerheid te maken krijgt met steeds ingewikkelder wordende reglementering en met ingrijpende besparingen is het belangrijk goede arbeidsomstandigheden te kunnen bieden en om de juiste mensen te kunnen aantrekken. Een officiële erkenning als Investors in People kan hierbij zeker helpen.”

De RVA en het FSO kregen op 10 maart 2015 de Bbest, een prijs die Europees erkend is, nl. de "Benelux Excellence Award"!
De "Benelux Excellence Award-prijs" wordt toegekend aan organisaties die zich onderscheiden door het uitstekend gebruik van managementconcepten en het behalen van uitzonderlijke resultaten. Bij deze editie werden 4 organisaties bekroond, waaronder de RVA en het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen.
De RVA behaalde de eerste prijs in de categorie van de grote overheidsorganisaties ("Large scope Not-for-profit"). Het team van evaluatoren benadrukte dat de RVA "een menselijke organisatie is die heel wat belang hecht aan haar medewerkers, wat zich vertaalt in haar opleidings- en welzijnsbeleid, in het ontwikkelen van competenties en evaluatiecycli". Dezelfde positieve punten werden benadrukt voor het FSO dat dezelfde prijs behaalde in de categorie van de kleine overheidsorganisaties.

2014

Agoria, de federatie van de technologische industrie, organiseerde op donderdag 4 december 2014 de 11de editie van de eGov Awards. De eGov Award in de categorie "Gebruiksvriendelijkheid" werd toegekend aan de elektronische stempelkaart van de RVA.

De jury van Agoria was lovend over de toepassing: "De elektronische kaart ziet er hetzelfde uit als de papieren kaart en is heel gebruiksvriendelijk.Voor de werkzoekende betekent deze toepassing een vereenvoudiging en een ingrijpende modernisering van een van de belangrijkste administratieve formaliteiten die hij/zij moet vervullen."

Deze stempelkaart werd op 15 september gelanceerd als elektronische equivalent van de papieren blauwe kaart. Zij is het resultaat van een samenwerking tussen de RVA en de betalingsinstellingen. De toepasssing laat de werklozen toe om via hun pc, tablet of smartphone het aantal werkloosheidsdagen door te geven aan hun uitbetalingsinstelling. Op het einde van het jaar maakten reeds meer dan 20.000 mensen gebruik van deze toepassing!

Op 10 december 2014 kreeg de RVA de Ethias Prevention Award voor zijn globale aanpak van agressie.
Drie projecten werden tijdens de Ethias Prevention Awards genomineerd in de categorie "Occupational Safety" voor de initiatieven op het vlak van bescherming van personen op hun werkplek:

  • de "Globale aanpak van agressie" van de RVA;
  • de roadmap "Opvangen van collega's na een traumatisch incident" van de noordelijke Politiezone (Kapellen);
  • de presentatie "Zelfbeheersing/sturing van de anderen" van de MIVB.

De Award werd toegekend aan de RVA voor zijn project inzake preventie en beheer van de agressiegevallen waaraan de medewerkers van de RVA blootgesteld kunnen worden. "Wat belangrijk is in dit project, is de geïntegreerde aanpak ervan. Agressie wordt op een globale manier geanalyseerd, zowel preventief, corrigerend als curatief. Het gaat erom agressie te vermijden en als we er toch mee te maken krijgen, ze te beperken en ter mee om te gaan. De collega's die in contact staan met het publiek moeten kunnen anticiperen en correct reageren op gevallen van intimidatie of agressie" zegt Barbara Waeterloos, de verantwoordelijke voor het project.
Claudette De Koninck, adjunct-administrateur-generaal, voegt daar aan toe dat "ondanks de evolutie van de sociale-politieke-economische context het aantal agressiegevallen globaal gezien stabiel blijft en dat dankzij de verschillende maatregelen die werden genomen. De preventie van en de strijd tegen agressie is en blijft een prioriteit voor de RVA."
Het succes van dit project is vooral te danken aan de multidisciplinaire aanpak, waarbij de actoren op het terrein en de supportdiensten in het hoofdbestuur im teamverband samenwerken.

In juni 2014 lieten de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen een externe evaluatie uitvoeren door assessoren van de European Foundation for Quality Management (EFQM). De RVA en het FSO krijgen net zoals in 2009 het certificaat "Recognized for excellence – 5 star" gedurende twee jaar!

Deze belangrijke onderscheiding is een erkenning van het goede beheer van de RVA en van de inspanningen en de kwaliteit van de prestaties van alle medewerkers

Sinds 2009, het jaar waarop de RVA en het FSO voor het eerst een EFQM-label bemachtigden werd er enorm gewerkt om de aanbevelingen van de assessoren uit te voeren. Er werden verbeterprojecten opgestart en gerealiseerd in verschillende domeinen: het welzijn van het personeel, de verbetering van de partnerschappen, de modernisering van de procedures,... En dat allemaal tegen de achtergrond van een ongeziene economische crisis en talrijke en vaak erg complexe hervormingen.

Het is ook belangrijk om te onderstrepen dat het vernieuwde EFQM-model (2013) nog veeleisender is geworden dan vroeger. De experten die de RVA en het FSO evalueerden zijn experten die erkend zijn op internationaal niveau. In totaal hebben de assessoren zowat 180 medewerkers van het hoofdbestuur en 6 RVA-kantoren ontmoet die geïnterviewd werden, of deelnamen aan één van de focusgroepen. Op die manier verifieerden ze de gegevens die werden gecommuniceerd in het voorbereidende dossier en tijdens de workshop met de top.

De assessoren maakten ook hun bevindingen in verband met bepaalde verbeterpunten over, zodat er nog verder kan verbeterd worden. Die verbeterpunten worden nu eerst geanalyseerd en zullen in de nabije toekomst leiden tot een actieplan EFQM.

De European Foundation for Quality Management is een organisatie die het kwaliteitsmodel EFQM promoot en die zowat 30 000 leden telt. De Foundation geeft adviezen, organiseert opleidingen en uitwisselingen van goede praktijken. Daarnaast reikt ze ook labels uit zoals het "committed to excellence"-label voor bedrijven die beginnen te investeren in kwaliteitsvol management en het « Recognized for Excellence »-label (met 3,4 of 5 sterren) aan organisaties die een zeker excellentieniveau behaalden.

Dit model werd in 1988 gecreëerd door veertien grote Europese ondernemingen zoals Dassault, Volkswagen, Bull Sa en Philips. Doel is om de kwaliteit van de Europese organisaties en instellingen te verbeteren en om het uitmuntendheidsmodel van EFQM te promoten. Dit model geldt als referentiekader om de inspanningen en prestaties van een organisatie af te toetsen voor negen criteria: leiderschap, medewerkers, strategie en beleid, partnerships en middelen, processen, producten en diensten, resultaten voor de medewerkers, de klanten en de maatschappij en de kernresultaten,…

De assessoren van EFQM:
“Feiten en cijfers vormen via de cockpit en de ontplooiing in de 30 werkloosheidsbureaus de rode draad in het goede beheer van de organisatie. Dit laat een continue evaluatie en efficiënte bijsturing van de resultaten toe. Daarnaast is de RVA een mensgeoriënteerde organisatie met aandacht voor de medewerker als mens. Dit uit zich onder andere in het opleidings- en welzijnbeleid, de competentieontwikkeling, de toepassing van de evaluatiecyclus.”

2013

De dienst Welzijn van de RVA krijgt een Award in de categorie "Preventie".

Samen met haar externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (Provikmo) reikte de HR-dienstengroep ADMB op vrijdag 18 oktober 2013 in Brugge voor de dertiende keer haar ADMB Awards uit. ADMB (Algemeen Dienstbetoon voor Middenstandsberoepen) en Provikmo bekronen ieder jaar twee professionals en twee studenten die zich hebben weten te onderscheiden in de domeinen van human resources (RH) en preventie met vernieuwende en resultaatgerichte ideeën. Het doel van de Awards is het belang van een nauwe samenwerking tussen HR-deskundigen, academici en het bedrijfsleven extra in de verf te zetten.
Sylvie Morel de Westgaver van de dienst Welzijn kreeg de ADMB Award in de categorie "preventie" voor het project "Globale aanpak van agressie".

De heer Geert De Cooman, CEO van Provikmo, was vol lof over de aanpak van de RVA: "De winnares maakte bij de jury indruk met haar aanpak van agressie in de relatie tussen medewerkers en klanten van de RVA. Sylvie Morel de Westgaver zette een globaal actieplan op waarbij alle partijen betrokken werden. Ze zorgde onder meer voor minder frustratie door kortere wachtrijen en een passende inrichting van de lokalen. Dit project is een typevoorbeeld dat aantoont dat investeren in preventie loont".

ISSA Good Practice Awards

"Een erkenning voor het werk van alle diensten van de RVA"

De International Social Security Association (ISSA) heeft op 30 mei 2013, tijdens het Europees forum voor de sociale zekerheid in Istanbul de prijs 2013 voor goede praktijken in Europa toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De RVA wint deze prijs voor de preventie- en activeringsstrategie in het werkloosheidsstelsel in België.

Deze prijs is een erkenning voor de hervormingen die de voorbije tien jaar geleidelijk aan werden ingevoerd in de Belgische werkloosheidsverzekering. Deze hervormingen zorgden er, samen met andere factoren, immers voor dat België totnogtoe redelijk goed aan de crisis weerstond wat de werkloosheid betreft. De OESO kwam trouwens enkele weken geleden al tot dezelfde vaststelling in zijn rapport 2013 over België. Volgens Eurostat bleef de werkloosheidsgraad in België relatief stabiel tussen 2007 en 2012 terwijl er in Europa gemiddeld een stijging met 50 % is. Volgens het jaarverslag van de RVA bleven ook de uitgaven inzake volledige werkloosheid (1,4 % van het BBP) in 2012 op hetzelfde niveau als in 2007.

De maatregelen die deel uitmaken van deze preventie- en activeringsstrategie zijn onder meer het stelsel van tijdelijke werkloosheid, de dienstencheques, het begeleidings- en opvolgingsplan voor werkzoekenden, de verschillende maatregelen om de werkloosheidsuitkering te activeren...

Na de prijsuitreiking toonde Georges Carlens zich dan ook erg vereerd. “Dit is binnen de Sociale zekerheid een erg belangrijke prijs en het is een beloning voor zowel de verschillende overheden die deze maatregelen namen als voor de overheidsdiensten die ze hebben uitgevoerd, in eerste instantie de RVA. Het nemen van zulke beslissingen is belangrijk, maar het goed implementeren en uitvoeren ervan ook”.

De jury had het over  “een goede praktijk die een excellent voorbeeld is van hoe een sociale-zekerheidsdienst strategische en geïntegreerde maatregelen uitvoert om de werkloosheid terug te dringen en om zware sociale problemen te voorkomen. De praktijk toont aan hoe belangrijk het is om deze veranderingen geleidelijk in te voeren en vestigt de aandacht op het belang van een goede coördinatie tussen de verschillende ministeries en sociale partners. Bovendien toont de praktijk de belangrijke rol aan van een goede communicatie en efficiënte promotie in het welslagen van het gevoerde beleid”.

Voor Georges Carlens is dit ook  “een erkenning en een waardering voor het werk van alle diensten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, aan wie ik de prijs dan ook wil opdragen. Ik zie het ook als een aanmoediging om op de ingeslagen weg verder te gaan. Maar de uitdagingen blijven wel belangrijk op het gebied van de werkloosheid, die zowat overal in Europa stijgt”.

In totaal werden er 56 praktijIn totaal werden er 56 praktijken ingediend door 26 organisaties, uit 17 landen. De jury besliste om de prijs ex aequo toe te kennen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van België en het Nationaal instituut voor arbeidsongevallen van Italië voor hun goede praktijken. De jury beloonde ook een aantal praktijken met een certificaat voor verdienste. Een tweede goede praktijk van de RVA over Datamatching en datamining om fraude in de Belgische werkloosheid op te sporen en te vermijden kreeg zo’n certificaat.