Milieubeheer

De RVA voert een milieubeleid dat erop gericht is zijn milieuprestaties te optimaliseren en conformiteit met de milieuwetgeving en aanverwante wetgeving te garanderen.

Sinds 2011 is er een milieubeheersysteem uitgewerkt dat stelselmatig is ingevoerd in alle gebouwen van de RVA. 

De coördinatie van het milieubeleid is toevertrouwd aan de Cel Eco. Voor alle vragen of suggesties rond het milieubeleid van de RVA kunt u deze dienst bereiken via het e-mailadres: ecologie@rva.be

Energie-, water- en papierverbruik worden gemonitord, zodat er snel kan worden ingegrepen wanneer er een probleem optreedt. Bij alle aankopen en investeringen wordt een minimale impact op het milieu nagestreefd. 

De RVA onderneemt tal van acties om zijn impact op het milieu te verkleinen.

Hieronder vindt u de meest recente resultaten.

 

Bekijk grotere afbeelding

  • Waterverbruik in 2022: 32% lager dan in 2019 ( 27 kantoren – niet inbegrepen: Boom, Mechelen, Walcourt, Roeselare en Leuven)
  • Elektriciteitsverbruik in 2022: 16% lager dan in 2019 ( 27 kantoren + Walcourt – niet inbegrepen: Boom, Mechelen,  Roeselare en Leuven)
  • Genormaliseerd gas- en stookolieverbruik in 2022: 9% lager dan in 2019 (25 kantoren – niet inbegrepen: : Boom, Mechelen, Walcourt, Ieper, Roeselare, Leuven en Luik)
  • Papierverbruik in 2022: 39% lager dan in 2019 (alle kantoren)
  • Mobiliteit: Uit de enquête woon-werkverkeer afgenomen eind 2021 blijkt dat voor 60% van de RVA-medewerkers de hoofdverplaatingswijze met openbaar vervoer, de fiets of te voet is.