Milieubeheer

De RVA voert een milieubeleid dat erop gericht is zijn milieuprestaties te optimaliseren en conformiteit met de milieuwetgeving en aanverwante wetgeving te garanderen.

Sinds 2011 is er een milieubeheersysteem uitgewerkt dat stelselmatig is ingevoerd in alle gebouwen van de RVA. 

De coördinatie van het milieubeleid is toevertrouwd aan de Cel Eco. Voor alle vragen of suggesties rond het milieubeleid van de RVA kunt u deze dienst bereiken via het e-mailadres: ecologie@rva.be

Energie-, water- en papierverbruik worden gemonitord, zodat er snel kan worden ingegrepen wanneer er een probleem optreedt. Bij alle aankopen en investeringen wordt een minimale impact op het milieu nagestreefd. 

Door de beslissing om maximaal in te zetten op telewerk in 2020 is het water-, elektriciteits- en papierverbruik in de kantoren zeer sterk verminderd tegenover 2019.

Hieronder vindt u de resultaten tot en met 2019.

De RVA en het milieu (zie tekstversie hieronder)