Tevredenheid over de toepassing E-tempor@ (tijdelijke werkloosheid) - 2018

De belangrijkste resultaten (zie tekstversie hieronder)

  • 2.657 werkgevers hebben de enquête ingevuld
  • 91% is (zeer) tevreden
  • 6% is (zeer) ontevreden
  • Gemakkelijk toegankelijke app: 92%
  • Duidelijke en snelle procedure: 90%