Cijfers van controle

2de trimester 2023

Controle op cumul van werkloosheidsuitkeringen en andere inkomsten

Deze controles hebben als doel om onwettige cumul van werkloosheidsuitkeringen met andere inkomsten (uit werk, …) te detecteren.

Tijdens het tweede trimester van 2023 werden 7.290 controles uitgevoerd: controles op cumul van werkloosheidsuitkeringen met ziekte-uitkeringen (2.352) of pensioen (1.306), maar ook op cumul van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als loontrekkende (1.877) of als zelfstandige (1.755).

Zowat 30% van de uitgevoerde controles bracht een inbreuk aan het licht. Die inbreuken zijn als volgt verdeeld:

 • Cumul werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als zelfstandige: 960 inbreuken vastgesteld;
 • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als loontrekkende: 525 inbreuken vastgesteld;
 • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met ziekte-uitkeringen: 629 inbreuken vastgesteld;
 • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met pensioen: 69 inbreuken vastgesteld.

Controle van de gezinstoestand

De RVA blijft in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen de strijd tegen domiciliefraude voeren. Hiervoor wordt de werkelijke verblijfplaats en gezinstoestand van werklozen gecontroleerd. In april, mei en juni 2023, bedroeg het aantal controles op de gezinstoestand 4.927. Er werden 1.056 inbreuken vastgesteld, ofwel 21% van het totale aantal controles op de gezinstoestand.

Controle op tijdelijke werkloosheid

Wat betreft de tijdelijke werkloosheid, voert de RVA controles uit om te verzekeren dat zij die recht hebben op een uitkering die ook krijgen en om misbruik van het systeem te vermijden. In totaal, 2.367 controles bestaan. Er werden 866 inbreuken vastgesteld, ofwel 36,5% van het totale aantal controles op tijdelijke werkloosheid.

Controle op cumul van werkloosheidsuitkeringen en andere inkomsten

Deze controles hebben als doel om onwettige cumul van werkloosheidsuitkeringen met andere inkomsten (uit werk, …) te detecteren.

Tijdens het eerste trimester van 2023 werden 8.688 controles uitgevoerd: controles op cumul van werkloosheidsuitkeringen met ziekte-uitkeringen (2.573) of pensioen (1.138), maar ook op cumul van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als loontrekkende (2.144) of als zelfstandige (2.833).

Zowat 33% van de uitgevoerde controles bracht een inbreuk aan het licht. Die inbreuken zijn als volgt verdeeld:

 • Cumul werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als zelfstandige: 1.353 inbreuken vastgesteld;
 • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als loontrekkende: 575 inbreuken vastgesteld;
 • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met ziekte-uitkeringen: 836 inbreuken vastgesteld;
 • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met pensioen: 99 inbreuken vastgesteld.

Controle van de gezinstoestand

De RVA blijft in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen de strijd tegen domiciliefraude voeren. Hiervoor wordt de werkelijke verblijfplaats en gezinstoestand van werklozen gecontroleerd. In januari, februari en maart 2023, bedroeg het aantal controles op de gezinstoestand 4.854. Er werden 1.213 inbreuken vastgesteld, ofwel 25% van het totale aantal controles op de gezinstoestand.

Controle op tijdelijke werkloosheid

Wat betreft de tijdelijke werkloosheid, voert de RVA controles uit om te verzekeren dat zij die recht hebben op een uitkering die ook krijgen en om misbruik van het systeem te vermijden. In totaal, 2.456 controles bestaan. Er werden 868 inbreuken vastgesteld, ofwel 35% van het totale aantal controles op tijdelijke werkloosheid.

4de trimester 2022

Controle op cumul van werkloosheidsuitkeringen en andere inkomsten

Deze controles hebben als doel om onwettige cumul van werkloosheidsuitkeringen met andere inkomsten (uit werk, …) te detecteren.

Tijdens het eerste trimester van 2022 werden 11.376 controles uitgevoerd: controles op cumul van werkloosheidsuitkeringen met ziekte-uitkeringen (3.344) of pensioen (911), maar ook op cumul van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als loontrekkende (2.338) of als zelfstandige (4.783).

Zowat 35% van de uitgevoerde controles bracht een inbreuk aan het licht. Die inbreuken zijn als volgt verdeeld:

 • Cumul werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als zelfstandige: 2.042 inbreuken vastgesteld;
 • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als loontrekkende: 538 inbreuken vastgesteld;
 • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met ziekte-uitkeringen: 1.344 inbreuken vastgesteld;
 • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met pensioen: 66 inbreuken vastgesteld.

Controle van de gezinstoestand

Tijdens de gezondheidscrisis heeft de RVA geen onderzoek kunnen doen naar de gezinssituatie. Dit blijft echter een prioriteit bij de bestrijding van domiciliefraude in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen. De feitelijke verblijfplaats en de gezinssituatie van de werkloze wordt in dat geval grondig onderzocht. In januari, februari en maart 2022 werden er omwille van de crisis geen onderzoeken gedaan naar de gezinssituatie.

Controle op tijdelijke werkloosheid

Hier enkel de totaalcijfers meegeven omdat we nog steeds in de vereenvoudigde procedure Covid-TW zitten. Er zijn bijgevolg quasi geen onderzoeken eerste aanvragen of structurele tijdelijke werkloosheid.

Wat betreft de tijdelijke werkloosheid, voert de RVA controles uit om te verzekeren dat zij die recht hebben op een uitkering die ook krijgen en om misbruik van het systeem te vermijden. De 1.889 controles bestaan uit 3 types:

 • De eerste aanvragen voor tijdelijke werkloosheid: de RVA voert systematische controles uit op eerste aanvragen van tijdelijke werklozen ingediend door de werkgever (77). 
 • Structurele tijdelijke werkloosheid: 16 controles werden uitgevoerd.
 • De tijdelijke werkloosheid in sectoren die gevoelig zijn voor fraude, namelijk: bouw, horeca, voeding, schoonmaak, taxibedrijven en verhuisbedrijven. 1.796 controles werden uitgevoerd.

Controle op cumul van werkloosheidsuitkeringen en andere inkomsten

Deze controles hebben als doel om onwettige cumul van werkloosheidsuitkeringen met andere inkomsten (uit werk, …) te detecteren.

Tijdens het deerde trimester van 2022 werden 9.574 controles uitgevoerd: controles op cumul van werkloosheidsuitkeringen met ziekte-uitkeringen (3.198) of pensioen (1.732), maar ook op cumul van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als loontrekkende (1.617) of als zelfstandige (3.027).

Zowat 42% van de uitgevoerde controles bracht een inbreuk aan het licht. Die inbreuken zijn als volgt verdeeld:

 • Cumul werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als zelfstandige: 1.662 inbreuken vastgesteld;
 • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als loontrekkende: 456 inbreuken vastgesteld;
 • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met ziekte-uitkeringen: 972 inbreuken vastgesteld;
 • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met pensioen: 972 inbreuken vastgesteld.

 Controle van de gezinstoestand

De RVA blijft in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen de strijd tegen domiciliefraude voeren. Hiervoor wordt de werkelijke verblijfplaats en gezinstoestand van werklozen gecontroleerd. In juli, augustus en september 2022, bedroeg het aantal controles op de gezinstoestand 4.828. Er werden 1.548 inbreuken vastgesteld, ofwel 32% van het totale aantal controles op de gezinstoestand.

 Controle op tijdelijke werkloosheid

Hier worden enkel de totaalcijfers meegeven omdat we nog steeds in de vereenvoudigde procedure TW Corona zitten. Er zijn bijgevolg quasi geen eerste aanvragen of structurele tijdelijke werkloosheid.

Wat betreft de tijdelijke werkloosheid, voert de RVA controles uit om te verzekeren dat zij die recht hebben op een uitkering die ook krijgen en om misbruik van het systeem te vermijden. De 1.632 controles bestaan uit 3 types:

 • De eerste aanvragen voor tijdelijke werkloosheid: de RVA voert systematische controles uit op eerste aanvragen van tijdelijke werklozen ingediend door de werkgever (157). 
 • Structurele tijdelijke werkloosheid: 16 controles werden uitgevoerd.
 • De tijdelijke werkloosheid in sectoren die gevoelig zijn voor fraude, namelijk: bouw, horeca, voeding, schoonmaak, taxibedrijven en verhuisbedrijven. 1.459 controles werden uitgevoerd.

Controle op cumul van werkloosheidsuitkeringen en andere inkomsten

Deze controles hebben als doel om onwettige cumul van werkloosheidsuitkeringen met andere inkomsten (uit werk, …) te detecteren.

Tijdens het tweede trimester van 2022 werden 8.092 controles uitgevoerd: controles op cumul van werkloosheidsuitkeringen met ziekte-uitkeringen (2.869) of pensioen (472), maar ook op cumul van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als loontrekkende (1.558) of als zelfstandige (3.193).

Zowat 41% van de uitgevoerde controles bracht een inbreuk aan het licht. Die inbreuken zijn als volgt verdeeld:

 • Cumul werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als zelfstandige: 1.792 inbreuken vastgesteld;
 • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als loontrekkende: 465 inbreuken vastgesteld;
 • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met ziekte-uitkeringen: 922 inbreuken vastgesteld;
 • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met pensioen: 115 inbreuken vastgesteld.

 Controle van de gezinstoestand

Tijdens de gezondheidscrisis heeft de RVA geen onderzoek kunnen doen naar de gezinssituatie. Dit blijft echter een prioriteit bij de bestrijding van domiciliefraude in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen. De feitelijke verblijfplaats en de gezinssituatie van de werkloze wordt in dat geval grondig onderzocht. In april, mei en juni 2022 werden er omwille van de crisis geen onderzoeken gedaan naar de gezinssituatie.

 Controle op tijdelijke werkloosheid

Hier worden enkel de totaalcijfers meegeven omdat we nog steeds in de vereenvoudigde procedure TW Corona zitten. Er zijn bijgevolg quasi geen eerste aanvragen of structurele tijdelijke werkloosheid.

Wat betreft de tijdelijke werkloosheid, voert de RVA controles uit om te verzekeren dat zij die recht hebben op een uitkering die ook krijgen en om misbruik van het systeem te vermijden. De 2.397 controles bestaan uit 3 types:

 • De eerste aanvragen voor tijdelijke werkloosheid: de RVA voert systematische controles uit op eerste aanvragen van tijdelijke werklozen ingediend door de werkgever (131). 
 • Structurele tijdelijke werkloosheid: 12 controles werden uitgevoerd.
 • De tijdelijke werkloosheid in sectoren die gevoelig zijn voor fraude, namelijk: bouw, horeca, voeding, schoonmaak, taxibedrijven en verhuisbedrijven. 2.254 controles werden uitgevoerd.

Controle op cumul van werkloosheidsuitkeringen en andere inkomsten

Deze controles hebben als doel om onwettige cumul van werkloosheidsuitkeringen met andere inkomsten (uit werk, …) te detecteren.

Tijdens het eerste trimester van 2022 werden 11.376 controles uitgevoerd: controles op cumul van werkloosheidsuitkeringen met ziekte-uitkeringen (3.344) of pensioen (911), maar ook op cumul van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als loontrekkende (2.338) of als zelfstandige (4.783).

Zowat 35% van de uitgevoerde controles bracht een inbreuk aan het licht. Die inbreuken zijn als volgt verdeeld:

 • Cumul werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als zelfstandige: 2.042 inbreuken vastgesteld;
 • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als loontrekkende: 538 inbreuken vastgesteld;
 • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met ziekte-uitkeringen: 1.344 inbreuken vastgesteld;
 • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met pensioen: 66 inbreuken vastgesteld.

Controle van de gezinstoestand

Tijdens de gezondheidscrisis heeft de RVA geen onderzoek kunnen doen naar de gezinssituatie. Dit blijft echter een prioriteit bij de bestrijding van domiciliefraude in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen. De feitelijke verblijfplaats en de gezinssituatie van de werkloze wordt in dat geval grondig onderzocht. In januari, februari en maart 2022 werden er omwille van de crisis geen onderzoeken gedaan naar de gezinssituatie.

Controle op tijdelijke werkloosheid

Hier enkel de totaalcijfers meegeven omdat we nog steeds in de vereenvoudigde procedure Covid-TW zitten. Er zijn bijgevolg quasi geen onderzoeken eerste aanvragen of structurele tijdelijke werkloosheid.

Wat betreft de tijdelijke werkloosheid, voert de RVA controles uit om te verzekeren dat zij die recht hebben op een uitkering die ook krijgen en om misbruik van het systeem te vermijden. De 1.889 controles bestaan uit 3 types:

 • De eerste aanvragen voor tijdelijke werkloosheid: de RVA voert systematische controles uit op eerste aanvragen van tijdelijke werklozen ingediend door de werkgever (77). 
 • Structurele tijdelijke werkloosheid: 16 controles werden uitgevoerd.
 • De tijdelijke werkloosheid in sectoren die gevoelig zijn voor fraude, namelijk: bouw, horeca, voeding, schoonmaak, taxibedrijven en verhuisbedrijven. 1.796 controles werden uitgevoerd.