Bijlage Arbeidsovereenkomst SINE

Naam

Bijlage bij de arbeidsovereenkomst van de werknemer die in aanmerking komt voor de herinschakelingsuitkering in het kader van de sociale inschakelingseconomie (SINE)

Doel

Het vermelden van de bepalingen die moeten worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst in het kader van SINE

Af te leveren door

De werkgever

Tijdstip van aflevering

Binnen de 4 maand na de maand van de indiensttreding

Laatste bijwerking

01-07-23

Aard van de wijziging

Afschaffing van de maatregel in het Vlaamse Gewest vanaf 01.07.2023