C103-seniorvakantie - Werknemer

Naam

Aanvraag om seniorvakantie-uitkeringen

Doel

De werknemers toelaten seniorvakantie-uitkeringen aan te vragen

Af te leveren door

De werkgever

Tijdstip van aflevering

De eerste maand met seniorvakantie

Laatste bijwerking

28-02-23

Aard van de wijziging

Schrapping van de zin betreffende de niet-onderdanen van de Europese Economische Ruimte