C106A

Naam

Schorsing bedienden wegens werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden - Preliminaire voorwaarden

Doel

Bewijzen dat de werkgever voldoet aan de voorwaarden voor de invoering van de schorsing bedienden wegens werkgebrek.

Af te leveren door

Werkgever

Laatste bijwerking

24-10-23

Aard van de wijziging

Afschaffing van cao nr. 159 en verduidelijking van de referentiedatum