C106A-NBTW

Naam

Schorsing bedienden wegens werkgebrek voor niet btw-plichtige ondernemingen – preliminaire voorwaarden

Doel

Mogelijkheid voor bedrijven die niet btw-plichtig zijn om een regeling van tijdelijke werkloosheid in te voeren voor werknemers die om economische redenen geen werk hebben

Af te leveren door

Werkgever

Laatste bijwerking

03-12-23

Aard van de wijziging

Nieuw formulier