C109/36-Aanvraag

Naam

Aanvraag om inschakelingsuitkeringen

Doel

De jonge werknemer in staat stellen om inschakelingsuitkeringen aan te vragen

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling, het werkloosheidsbureau

Tijdstip van aflevering

Op het ogenblik van de inschakelingsuitkeringsaanvraag

Laatste bijwerking

01-01-18

Aard van de wijziging

Weglating van het tweede deel van het formulier