C109/36-Bijlage

Naam

Bijlage met betrekking tot de examencommissie en tot studies in het buitenland

Doel

De jongere in staat stellen om te bewijzen dat hij studies heeft gevolgd, die het recht op inschakelingsuitkeringen openen

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling, het werkloosheidsbureau

Tijdstip van aflevering

Op het ogenblik van de inschrijving als werkzoekende na het einde van de studies in de dienst voor arbeidsbemiddeling

Laatste bijwerking

29-09-15

Aard van de wijziging

Aanpassing van het formulier aan nieuwe regelgeving inzake de diplomavereiste van de werknemer jonger dan 21 jaar, de alternerende opleiding en de studies in het buitenland.

Belangrijke nota

Definitieve versie ingevolge de publicatie van de teksten op 16.10.2015.