C129bis

Naam

Aanvraag om de gewone werkhervattingstoeslag

Doel

De oudere werklozen toelaten de werkhervattingstoeslag aan te vragen

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling

Tijdstip van aflevering

Op het ogenblik van een werkhervatting

Laatste bijwerking

01-01-19

Aard van de wijziging

Aanpassing inzake de werkhervattingstoeslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest