C131A-Werknemer

Naam

Aanvraag van de inkomensgarantie-uitkering of van het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten

Doel

Aanvragen van het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten en/of eventueel de inkomensgarantie-uitkering door de deeltijdse werknemer of de deeltijdse leerkracht. Bij de invoering van de elektronische aangifte van het sociaal risico werd het formulier C131A opgesplitst in een formulier C131A-werkgever en een formulier C131A-werknemer (zowel te gebruiken door de gewone deeltijdse werknemer als door de deeltijdse leerkracht).

Af te leveren door

De werkgever of de uitbetalingsinstelling

Tijdstip van aflevering

Bij de aanvang van de deeltijdse tewerkstelling

Laatste bijwerking

01-04-20

Aard van de wijziging

Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van de responsabiliseringsbijdrage voor de werkgevers.