C131B-Onderwijs

Naam

Verklaring van arbeid als leerkracht in een deeltijdse arbeidsregeling

Doel

Attesteren van de gepresteerde lesuren van de beschouwde maand om de inkomstengarantie-uitkering te kunnen berekenen voor de deeltijdse leerkracht

Af te leveren door

De werkgever d.i. de onderwijsinstelling

Tijdstip van aflevering

Op het einde van de maand

Laatste bijwerking

12-07-12

Aard van de wijziging

Verso, rubriek "Berekeningswijze": verwijzing naar het infoblad T71