C17 Beroepsverleden

Naam

Aanvraag berekening van het beroepsverleden voor de toepassing van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen voltijds brugpensioen)

Doel

Voorafgaandelijk aan het werkloosheidsbureau vragen of de kandidaat-werkloze met bedrijfstoeslag voldoet aan de anciënniteitsvereiste

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling

Tijdstip van aflevering

Ten vroegste in de loop van de 6de maand vóór de opzegging of de verbreking

Laatste bijwerking

23-11-22

Aard van de wijziging

Toevoeging van de tewerkstelling in de bouwsector