C17 Beroepsverleden - Mindervalide of lichamelijke problemen

Naam

C17 Beroepsverleden - Mindervalide of lichamelijke problemen

Doel

Voorafgaandelijk aan het werkloosheidsbureau vragen of de kandidaat-werkloze met bedrijfstoeslag voldoet aan de anciënniteitsvereiste

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling

Tijdstip van aflevering

Ten vroegste in de loop van de 6de maand vóór de opzegging of de verbreking

Laatste bijwerking

26-08-19

Aard van de wijziging

Verduidelijkingen betreffende de agentschappen voor mindervaliden