C1A

Naam

Aangifte van hulp aan een zelfstandige - aangifte van nevenactiviteit

Doel

Het werkloosheidsbureau zal aan de hand van de aangifte nagaan of deze activiteit volledig, gedeeltelijk of niet cumuleerbaar is met werkloosheidsuitkeringen

Laatste bijwerking

01-11-13

Aard van de wijziging

Wijziging : mogelijkheid voor de werkloosheidssector het fiscaal dossier van de werknemer te raadplegen bij de FOD Financiën.