C220B

Naam

Werkloosheidsbewijs als onthaalouder

Doel

De onthaalouders toelaten opvanguitkeringen aan te vragen bij afwezigheid van kinderen buiten hun wil om

Af te leveren door

De onthaaldienst

Tijdstip van aflevering

Op het einde van de maand waarin er kinderen afwezig waren

Laatste bijwerking

01-11-23

Aard van de wijziging

Indexering