C230.1

Naam

Aanvraag om outplacement ten laste van de RVA (voor werknemers ontslagen vanaf 01.12.2007)

Doel

Werknemers die recht hebben op outplacement maar het niet hebben gekregen van hun werkgever, toelaten een outplacement aan te vragen op kosten van de RVA

Af te leveren door

RVA

Tijdstip van aflevering

Op vraag van werknemer

Laatste bijwerking

01-07-14

Aard van de wijziging

Mededeling inzake de overdracht van bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming