C36.5

Naam

Aanvraag om een opleidingsperiode in het buitenland te laten meetellen als beroepsinschakelingstijd.

Doel

De beroepsinschakelingstijd loopt door tijdens de opleiding in het buitenland.

Af te leveren door

De aanvraag kan rechtstreeks ingediend worden bij het werkloosheidsbureau of via de uitbetalingsinstelling.

Laatste bijwerking

22-12-15

Aard van de wijziging

Naamswijziging om verwarring te vermijden met de vrijstellingsformulieren die overgaan naar de gewesten.