C4-Onderwijs

Naam

Werkloosheidsbewijs - Arbeidsbewijs

Doel

Als leerkracht arbeidsbewijzen in de onderwijssector voorleggen
Werkloosheidsuitkeringen aanvragen op basis van de gepresteerde lesopdrachten (of opnieuw aanvragen)

Af te leveren door

De werkgever d.w.z. de inrichtende macht

Tijdstip van aflevering

Laatste arbeidsdag van de lesopdracht

Laatste bijwerking

16-03-17

Aard van de wijziging

Omwerking van het formulier. Toevoeging van de einddatum van de tewerkstelling.