C45C

Naam

Vraag of een activiteit mag verricht worden met behoud van uitkeringen Activiteit beperkt tot het gewone beheer van het eigen bezit

Doel

Werkloze kan aanvragen of de vermelde activiteit beschouwd wordt als beperkt tot het gewone beheer van het eigen bezit en mag verricht worden met het behoud van uitkeringen

Af te leveren door

het werkloosheidsbureau

Tijdstip van aflevering

Aanvraag vóór de begindatum van de activiteit indienen bij het werkloosheidsbureau via de uitbetalingsinstelling

Laatste bijwerking

22-11-22

Belangrijke nota

Schrapping van enkele in het antwoordformulier geïntegreerde paragrafen en vormaanpassing