C45E

Naam

Aangifte van de voorbereiding op een zelfstandige activiteit of op de oprichting van een onderneming

Doel

De toelating van de RVA krijgen om een vestiging als zelfstandige voor te bereiden met behoud op het recht van uitkeringen

Af te leveren door

het werkloosheidsbureau

Tijdstip van aflevering

vóór de begindatum van de activiteit indienen bij het werkloosheidsbureau via de uitbetalingsinstelling

Laatste bijwerking

03-04-15

Aard van de wijziging

Vormwijziging