C45F

Naam

Algemene aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commercële organisatie (vzw, openbare instelling,…)

Doel

Instelling: algemene aangifte doen van vrijwilligerswerk voor de instelling

Af te leveren door

Hoofdbestuur van de RVA of het werkloosheidsbureau

Tijdstip van aflevering

Vóór de aanvang van het vrijwilligerswerk

Laatste bijwerking

02-03-22

Aard van de wijziging

Verduidelijking betreffende de vergoedingen

Belangrijke nota

Actualisering van de benaming “niet-commerciële organisatie” in “organisatie zonder winstoogmerk”