C63bis

Naam

Werkloosheidsattest

Doel

Document waaruit blijkt dat de werkzoekende de werkloosheidsvoorwaarden vervult om te genieten van een tewerkstellingsmaatregel gefinancierd door de Gewesten

Af te leveren door

Het werkloosheidsbureau

Laatste bijwerking

16-12-20

Aard van de wijziging

Verduidelijking aangaande de aanvang van de tewerkstelling en verwijzing naar de identiteitskaart met betrekking tot het INSZ