C91

Naam

Beëindiging van een beroepsopleiding

Doel

Het einde van de vrijstelling indienen na een beroepsopleiding of een instapstage te hebben gevolgd

Af te leveren door

De verantwoordelijke van de opleiding of de stage

Tijdstip van aflevering

Na de opleiding of de stage

Laatste bijwerking

01-01-17

Aard van de wijziging

De gegevens betreffende de instapstage werden geschrapt (Vanaf 1.1.2017 behoort de beoordeling van de beschikbaarheid, in geen enkel gewest meer tot de bevoegdheid van de RVA.)