Verklaring tewerkstelling bij twee verschillende werkgevers - Volledige onderbreking

Naam

Verklaring tewerkstelling bij twee verschillende werkgevers - Volledige onderbreking

Doel

De werknemer die tewerkgesteld is bij twee verschillende juridische werkgevers en een voltijds tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof) wil  nemen, de mogelijkheid geven om zijn prestaties te bewijzen bij de werkgever waar hij zijn tewerkstelling niet zal onderbreken. 

Op welke werknemers van toepassing? 

Alle werknemers die tewerkgesteld zijn bij twee verschillende juridische werkgevers en die hun prestaties volledig willen onderbreken bij één van de beide werkgevers in het kader van een tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof 

Opgelet:

Deze verklaring kan niet gebruikt worden als een volledige onderbreking van de arbeidsprestaties wordt genomen bij beide werkgevers terzelfder tijd. In dat geval dienen er twee aanvraagformulieren ingediend te worden.

Laatste bijwerking

03-05-17