Stages bij de RVA (onbezoldigde stages)

Zin om tijdens je studies stage te lopen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening? De RVA verbindt zich ertoe studenten een eerste werkervaring aan te bieden.

De RVA wil een weerspiegeling zijn van onze moderne maatschappij. In het kader van ons diversiteitsbeleid willen we ook mensen van allochtone afkomst en mensen met een handicap aanmoedigen om een stageaanvraag in te dienen.

Opgelet: het gaat niet om een instapstage.

Stage aanvraagformulier

Ik zou een stage bij de RVA zeker aanbevelen aan medestudenten omdat het een heel gevarieerde stage is. Je leert werken met een steeds veranderende wetgeving. Daarnaast geeft de job ook voldoening. Je draagt namelijk bij aan een betere work-lifebalance van heel wat mensen. Last but not least is de sfeer binnen de RVA erg aangenaam, je voelt je er direct op je plek. – Bram

Omschrijving van de gezochte profielen

In onze entiteiten

 • Zit je in je derde bachelor rechtspraktijk of recht, maatschappelijke advisering of bestuurskunde?
 • Heb je interesse in sociaal recht?
 • Ben je administratief aangelegd?
 • Ben je op zoek naar een stage met een maatschappelijke waarde?

Dan is de RVA iets voor jou!

Mogelijke taken
 • Je leert de reglementering kennen binnen een proces.
 • Je bereidt dossiers voor en geeft er advies over.
 • Je brengt in bepaalde dossiers de gegevens van de klant in het systeem in.
 • Je onthaalt bezoekers en beantwoordt hun vragen.
 • Je woont vergaderingen bij en maakt verslagen op.
 • Samen met andere medewerkers behandel je verzoekschriften aan de arbeidsrechtbank.
Je profiel
 • Je volgt studies in bachelor rechtspraktijk of recht, maatschappelijke advisering of bestuurskunde.
 • Je werkt nauwkeurig.
 • Je bent klantgericht.
 • Je bent leergierig.

 • Volg je een studie in het secundair onderwijs?

 • Ben je administratief aangelegd?

 • Ben je op zoek naar een stage met een maatschappelijke waarde?

Dan is de RVA iets voor jou!

Mogelijke taken
 • Je digitaliseert dossiers.
 • Je encodeert gegevens in het systeem.
 • Je bepaalt voor welke dienst de inkomende post bestemd is en zorgt voor de verdeling.
 • Je bereidt de uitgaande post voor: aantal prior/non-priorbrieven, hoeveelheid aangetekende zendingen, gewicht.
 • Je registreert bezoekers die op afspraak langskomen in het kantoor.
 • Je contacteert de juiste persoon die de bezoeker vervolgens komt ophalen.
 • Je zorgt ervoor dat personen correct worden uitgeschreven.
Je profiel
 • Je volgt studies in het secundair onderwijs.
 • Je werkt nauwkeurig.
 • Je bent klantgericht.
 • Je bent leergierig.

In het hoofdbestuur van de RVA

 • Ben je graag bezig met taal en communicatie?
 • Ben je op zoek naar een stage met een maatschappelijke waarde?

Dan is de RVA iets voor jou!

Mogelijke taken
 • Je schrijft voor onze interne communicatiekanalen: het intranet en het bedrijfsmagazine (contactgegevens, interviews, reportages enz.).
 • Je maakt foto's en video's voor onze interne en externe communicatiekanalen.
 • Je beheert de administratieve taken die inherent zijn aan de goede werking van de dienst (post, mailings enz.).
 • Je schrijft regelmatig verslagen en notulen van vergaderingen over de onderwerpen die de afdeling behandelt.
 • Je presenteert de resultaten van tevredenheidsonderzoeken onder werknemers en het publiek.
 • Je behandelt journalistieke telefoontjes en brengt de journalist in contact met de woordvoerder.
 • Je werkt mee aan de permanente verbetering van de communicatiemiddelen die bij de RVA worden gebruikt.
 • Je beheert de sociale netwerken van de RVA (Facebook, LinkedIn, Instagram).
 • Je werkt samen met onze Grafische dienst en drukkerij voor de productie van communicatiemateriaal (brochures, affiches enz.).
Je profiel
 • Je volgt studies in het domein communicatie (bachelor of master).
 • Je werkt nauwkeurig.
 • Je bent klantgericht.
 • Je bent leergierig.

 • Ben je graag bezig met grafische vormgeving? Ben je creatief?

 • Ben je op zoek naar een stage met een maatschappelijke waarde?

 • Dan is de RVA iets voor jou!

 

Mogelijke taken
 • Je ontwerpt en realiseert folders, brochures, affiches, syllabi, magazines, mappen, uitnodigingen …
 • Je ontwerpt grafische ondersteuning op vraag van de verschillende diensten van de RVA.
 • Je ontwerpt en realiseert communicatietools voor de hele instelling (logo, documenten, formulieren …).
 • Je kiest het formaat, de kleur en het materiaal in functie van de ontworpen producten.
 • Je bereidt het drukwerk voor en hebt contact met de drukkerij.
Je profiel
 • Je volgt studies in het grafisch domein (bachelor).
 • Je werkt nauwkeurig.
 • Je bent klantgericht.
 • Je bent leergierig.

 • Volg je een opleiding tot vertaler/tolk?
 • Ben je graag bezig met onze landstalen?
 • Ben je op zoek naar een stage met een maatschappelijke waarde?

Dan is de RVA iets voor jou!

Mogelijke taken
 • Je vertaalt teksten van uiteenlopende aard (juridische stukken, administratieve nota’s, technische beschrijvingen, boekhoudkundige richtlijnen enz.) vanuit het Frans naar het Nederlands en vanuit het Nederlands naar het Frans.
 • Je vertaalt teksten van uiteenlopende aard (juridische stukken, administratieve nota’s, technische beschrijvingen, boekhoudkundige richtlijnen enz.) vanuit het Duits of Engels naar je moedertaal (Frans of Nederlands).
 • Je reviseert en verbetert teksten van uiteenlopende aard die moeten worden vertaald naar het Frans, Nederlands, Duits of Engels.
 • Je antwoordt op specifieke taalkundige vragen die de Taaldienst krijgt voorgelegd.
 • Je voert terminologische opzoekingen uit voor de vertalers van je team.

Volg je een tolkopleiding, dan kan je ook tolken in een stomme tolkcabine tijdens tal van vergaderingen: zittingen van de directeursvergaderingen, opleidingen, werkgroepen, procesvergaderingen enz.

Je profiel
 • Je volgt studies vertaler/tolk.
 • Je werkt nauwkeurig.
 • Je bent klantgericht.
 • Je bent leergierig.

 • Wil je al eens proeven van het echte bedrijfsmanagement?
 • Ben je op zoek naar een stage met een maatschappelijke waarde?

Dan is de RVA iets voor jou!

Mogelijke taken
 • Je maakt analyses in domeinen waar geen voorkennis vereist is.
 • Je doet benchmarks bv. rond kwaliteit en klachtenmanagement.
 • Je neemt deel aan werkgroepen/vergaderingen, je maakt verslagen op en je formuleert korte adviezen.
 • Je optimaliseert bestaande processen aan de hand van gekregen feedback en je maakt de procesbeschrijvingen op.
 • Je vat nieuwe nota’s samen voor een bepaald proces.
 • Je formuleert antwoorden op vragen van interne klanten.
 • Je analyseert klachten samen met de centrale klachtencoördinator: eerstelijnsklachten (waaronder ook vragen van het kabinet) en tweedelijnsklachten (tussenkomsten van de federale Ombudsman).
 • Je geeft je advies in bepaalde dossiers in samenwerking met andere diensten.
Je profiel
 • Je volgt studies in het domein algemeen beheer en overheidsmanagement (bachelor of master).
 • Je werkt nauwkeurig.
 • Je bent klantgericht.
 • Je bent leergierig.

 • Wil je al eens proeven van het echte bedrijfsmanagement?
 • Ben je op zoek naar een stage met een maatschappelijke waarde?

Dan is de RVA iets voor jou!

Mogelijke taken
 • Opmaak lijst van uit te voeren taken volgens de wettelijke controles.
 • Schrijven van lastenboeken.
 • Aanvragen offertes.
 • Prijsvergelijkingen van de offertes.
 • Controle van de uitgevoerde onderhoudsbeurten.
 • Advies geven over de technische installatie bij renovaties of herstellingen.
Je profiel
 • Je hebt je bachelor behaald in het domein van technieken.
 • Je werkt nauwkeurig.
 • Je bent klantgericht.
 • Je bent leergierig.

 • Ben je graag bezig met personeelsadministratie?
 • Ben je op zoek naar een stage met een maatschappelijke waarde?

Dan is de RVA iets voor jou!

Mogelijke taken
 • Je behandelt de documenten van de personeelsleden om een correct loon te kunnen toekennen.
 • Je bereidt de berekening van de betaling voor.
Je profiel
 • Je zit in je bachelor in het domein van payroll.
 • Je werkt nauwkeurig.
 • Je bent klantgericht.
 • Je bent leergierig.

 • Ben je graag bezig met arbeidswetgeving? Studeer je rechten?
 • Ben je op zoek naar een stage met een maatschappelijke waarde?

Dan is de RVA iets voor jou!

Je mogelijke taken zijn:
 • Je verleent juridische bijstand bij de HR-processen.
 • Je stelt de motivering op van administratieve handelingen.
 • Je volgt alle relevante ontwikkelingen op juridisch gebied, je rapporteert en tracht te beïnvloeden om tot een gedegen regelgeving te komen.
Je profiel
 • Je zit in je 2de jaar master rechten of volgt een manama.
 • Je werkt nauwkeurig.
 • Je bent klantgericht.
 • Je bent leergierig.

Je kan je kandidaat stellen via het aanvraagformulier hieronder. 

 

 • Volg je een master in het domein van psychologie? Ben je geïnteresseerd in werving en selectie?
 • Ben je op zoek naar een stage met een maatschappelijke waarde?

Dan is de RVA iets voor jou!

Mogelijke taken
 • Je werkt mee aan het opmaken en publiceren van selectieprofielen.
 • Je volgt de selectiegespreken mee.
 • Je geeft feedback aan de kandidaten.
 • Je doet de administratie rond een aanwerving.
Je profiel
 • Je hebt een bachelor behaald en je studeert je master in het domein van de psychologie.
 • Je werkt nauwkeurig.
 • Je bent klantgericht.
 • Je bent leergierig.

 • Ben je geïnteresseerd in het beheer van personeelsgegevens? Werk je graag met data?
 • Ben je op zoek naar een stage met een maatschappelijke waarde?

Dan is de RVA iets voor jou!

Mogelijke taken
 • Je werkt mee aan de sociale balans.
 • Je actualiseert lijsten met belangrijke gegevens om een correcte analyse te kunnen doen.
 • Je definieert de meeste voorkomende data zodat er een eenduidige betekenis bestaat.
Je profiel
 • Je volgt een bachelor.
 • Je werkt nauwkeurig.
 • Je bent klantgericht.
 • Je bent leergierig.

Stage aanvraagformulier