Nieuwe interactieve statistieken op de website

14-12-2018

De module voor de interactieve statistieken op de RVA-website werd recent helemaal opgefrist. Je kan nu via de verbeterde toepassing tabellen genereren voor de populaties van de werkzoekende en niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. 

De module voor de interactieve statistieken op de RVA-website werd recent helemaal opgefrist. Je kan nu via de verbeterde toepassing tabellen genereren voor de populaties van de werkzoekende en niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen.

Je kan filteren tot op het niveau van de gewesten, provincies, arrondissementen en zelfs gemeenten. Andere filters zijn geslacht, leeftijd, duur van de werkloosheid, nationaliteit, ...

In volgende fases zullen:

  • overige populaties toegevoegd worden, zoals tijdelijk werklozen, werklozen met bedrijfstoeslag (brugpensioen), loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatieve zorgen, medische bijstand)
  • meer functionaliteiten toegevoegd worden (bv. de mogelijkheid om reeksen te maken, …).

Naast de interactieve statistieken kan je ook nog altijd de standaardtabellen raadplegen in de rubriek 'Cijfers' op onze website. De RVA-website biedt met deze extra stap een nog rijkere bron aan informatie voor al wie geïnteresseerd is in cijfermateriaal met betrekking tot de bevoegdheden van de RVA.