1/10 ouderschapsverlof nog niet mogelijk

03-01-2019

Op 26.09.2018 werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 02.09.2018 tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft, gepubliceerd.
Die wet voert de mogelijkheid in voor de werknemer om zijn prestaties met 1/10 te verminderen in het kader van het ouderschapsverlof...

Op 26.09.2018 werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 02.09.2018 tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft, gepubliceerd.

Die wet voert de mogelijkheid in voor de werknemer om zijn prestaties met 1/10 te verminderen in het kader van het ouderschapsverlof.

Opgelet
Opdat de werknemers gebruik kunnen maken van dat 1/10 ouderschapsverlof, moeten de koninklijke besluiten die het recht regelen op ouderschapsverlof en onderbrekingsuitkeringen eerst worden aangepast. Die besluiten zullen de toepassingsmodaliteiten moeten voorzien van deze nieuwe vorm van ouderschapsverlof (duur, toekenningsvoorwaarde, bedrag van de uitkering etc.).

Momenteel weet de RVA niet wanneer de koninklijke besluiten zullen worden gewijzigd en dus ook niet wanneer het 1/10 ouderschapsverlof in werking zal treden.

Zodra die koninklijke besluiten zullen zijn aangepast en de werknemer die modaliteiten effectief zal kunnen gebruiken, zal een mededeling worden gepubliceerd op deze site.