Opnieuw belangrijke erkenning voor het personeelsbeleid van de RVA

08-04-2019

De RVA heeft opnieuw het “Investors in People”-label gekregen.

De RVA heeft opnieuw het “Investors in People”-label gekregen. Dit internationaal gereputeerde human ressourceslabel is een officiële erkenning van de Rijksdienst als aantrekkelijke werkgever.

Investors in People certificeert de RVA voor zijn personeelsbeleid dat continue streeft naar verbetering, naar de ontwikkeling van medewerkers en hun inspanningen naar waarde schat. De RVA brengt permanent continue verbeteringen aan en zet diverse ontwikkelactiviteiten op. Uit de gesprekken die intern met de medewerkers werden gevoerd, kan afgeleid worden dat RVA sterk met de toekomst bezig is, dit zowel betreffende de groei binnen de eigen kernactiviteiten als wat betreft de ontwikkeling en het bieden van een toekomst voor de medewerkers. Deze dubbele zorg heeft een positieve impact op de beleving van medewerkers.

Een grote meerderheid van de medewerkers geeft aan vol voor de organisatie te willen gaan en mee te willen werken aan een succesvolle toekomst van RVA.

De RVA is met meer dan 3.000 personeelsleden een van de grootste werkgevers in de Belgische sociale zekerheid.

Informatie over IIP België kan bekomen worden via www.iipbelgium.be of info@iipbelgium.be.