Flitscontroles in taxi en vervoerssector op 17 mei 2019

14-05-2019

De sociale-inspectiediensten voeren op 17 mei 2019 een nationale flitscontrole uit  taxi en vervoerssector...

De sociale-inspectiediensten voeren op 17 mei 2019 een nationale flitscontrole uit  taxi en vervoerssector. Deze controles kaderen in het actieplan tegen sociale fraude, opgesteld door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Ook de inspectiediensten van de RVA nemen deel aan die actie.

De flitscontroles hebben een ontradend effect voor ogen, door aan de overtreders duidelijk te maken dat het risico dat ze gevat worden reëel is. Het informatieve en preventieve karakter weerhoudt de inspectiediensten er echter niet van om sancties op te leggen wanneer er ernstige inbreuken op de sociale wetgeving worden vastgesteld. Deze grootschalige actie gebeurt bovenop de gebruikelijke willekeurige controles.

De SIOD heeft op zijn website specifieke checklists gepubliceerd

Checklist sector vervoer: wat kan een inspecteur vragen tijdens een controle (zowel een wegcontrole als een bedrijfscontrole)?

Om werkgevers de kans te geven zich zo goed mogelijk op deze flitscontroles voor te bereiden, geven deze checklists een overzicht van de actiemogelijkheden waarover een inspecteur beschikt en de documenten die hij kan opvragen, zoals het bewijs van inschrijving bij de RSZ, de Dimona-aangiften, het arbeidsreglement, … De lijst is niet exhaustief. De sociaal inspecteur behoudt het recht om alle documenten op te vragen die hij relevant acht voor zijn onderzoek.

 

Bijkomende info

Voor werknemers

  • Infoblad T32 - Hebt u recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid?
  • Als werknemer kan u voor meer informatie ook terecht bij uw uitbetalingsinstelling, de Hulpkas of bij het RVA-kantoor bevoegd voor uw regio.

Voor werkgevers

  • Infoblad E16 - Controle.
  • Infobladen E20 tot E29: Infobladen voor werkgevers.
  • Als werkgever kan u voor meer informatie ook terecht bij uw bedrijfsfederatie of het RVA-kantoor bevoegd voor het ambtsgebied waarin uw onderneming is gelegen.